Zespół Historyczny Ziemi Grodzieńskiej

Cele i sposoby działania Zespołu Historycznego Ziemi Grodzieńskiej określa rozdział III Regulaminu Komisji Historyczno-Genealogicznej Stowarzyszenia Rodów Grodzieńskich.

 1. Cele Zespołu określa § 6 pkt. 1, 4 i 8 statutu.
 2. Przedmiot przedsięwzięć współorganizowanych przez Zespół w zakresie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego określa § 8 pkt 2-3, 6-7, 12-13 statutu. 
 3. Przedmiot przedsięwzięć Zespołu w zakresie odpłatnej działalności pożytku publicznego organizowanej przez Zespół określa § 9 pkt 1 i 3 statutu, natomiast współorganizowanej określa § 9 pkt 5-7 statutu
 4. Zespół realizuje cele poprzez:
 • gromadzenie i przetwarzanie informacji historycznych (źródłowych)
  o Grodzieńszczyźnie i Wielkim Księstwie Litewskim,
 • dokumentowanie i analizowanie zasobów przechowywanych w archiwach Polskich, Rosyjskich, Białoruskich. Litewskich i Ukraińskich, w zakresie historii obszarów Grodzieńszczyzny oraz Wielkiego Księstwa Litewskiego,
 • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych związanych z realizacją celów statutowych,
 • działalność informacyjną, konsultacyjną i wydawniczą,
 • organizowanie warsztatów, seminariów, szkoleń, konferencji działań.

Zespół prowadzi i administruje następujące bazy danych:

 • Baza Parafii Grodzieńskich (Baza PG/symbol indeksowy HGKBD_03), gromadzącą i przetwarzającą informacje o historii i funkcjonowaniu parafii/zborów wyznaniowych na obszarach Grodzieńszczyzny i dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego od XVII wieku do współczesności. Funkcjonowanie Bazy PG opisuje „Instrukcja Bazy Danych HGKBD_03
 • Baza Kościołów Grodzieńskich (Baza KG/symbol indeksowy HGKBD_04), gromadzącą i przetwarzającą informacje o historii oraz funkcjonowaniu miejsc kultu religijnego, takich jak kościoły/cerkwie/bożnice, meczety na obszarach Grodzieńszczyzny i dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego od XVII wieku do współczesności. Funkcjonowanie Bazy KG opisuje „Instrukcja Bazy Danych HGKBD_04
 • Baza Geograficzna Grodzieńszczyzny (Baza GG/symbol indeksowy HGKBD_05), gromadzącą i przetwarzającą informacje o historii oraz funkcjonowaniu miast, miasteczek, okolic, wsi, folwarków, zaścianków, uroczysk, osad i innych skupisk mieszkalnych  na obszarach Grodzieńszczyzny i dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego od XVII wieku do współczesności. Funkcjonowanie Bazy GG opisuje „Instrukcja Bazy Danych HGKBD_05

Zespół wprowadza także ograniczony zakres informacji do Historyczno-Genealogicznych Internetowych Bazy Danych (HGIBD_02 – Serwis Udostępniony SRG) zamieszczanych na stronie internetowej Stowarzyszenia. Zespół prowadzi również Archiwa Cyfrowe w zakresie:

Zespół realizuje projekty badawcze dotyczące źródeł historycznych takich, jak: Metryka Litewska, Volumina Legum, księgi sądów ziemskich  i grodzkich, księgi Deputacji Wywodowej, spisy urzędników WKL, spisy podymnego, itp., dokonując ich transkrypcji i/lub tłumaczenia na język polski. 


Powrót do menu Komisji

Related Images: