Teczki wywodowe z RGIA w zbiorach Stowarzyszenia

LISOWSCY herbu Lis 
W zbiorze (Fond) 1343 – Trzeci Departament Senatu, dzieło 24 przechowywanych jest 59 teczek wywodowych rodu Lisowskich, w tym 4 teczki z Guberni Grodzieńskiej:

  1. sprawa (dieło) 2271 – 1848 rok
  2. sprawa (dieło) 2272 – 1852 rok
  3. sprawa (dieło) 2273 – 1873 rok
  4. sprawa (dieło) 2274 – 1889 rok

W dziele 36 tego samego zespołu z lat 1894-1917 odnajdujemy kolejne 43 teczki, w tym 5 teczek z Guberni Grodzieńskiej:

  1. sprawa (dieło) 11217 – 1897 rok
  2. sprawa (dieło) 11218 – 1903 rok
  3. sprawa (dieło) 11219– 1914 rok
  4. sprawa (dieło) 11220 – 1912 rok
  5. sprawa (dieło) 11221 – 1912 rok

BYLCZYŃSCY herbu Dęboróg

Related Images: