DOKUMENTY WYTWORZONE PRZEZ POWIATOWEGO MARSZAŁKA SZLACHTY

W Archiwum w Grodnie (Национальный Исторический Архив Беларуси В Г. Гродно) znajduje się zbiór o indeksie НИАБГр ф. 92 (Fond 92) – „Гродненский уездный предводитель дворянства Министерства внутренних дел (МВД), г. Гродно”,
czyli zbiór dokumentów wytworzonych przez powiatowego marszałka szlachty grodzieńskiej (dworjaństwa).

Zgodnie z opisem fondu możemy w nim odnaleźć między innymi informacje o wpisach do tzw. „rodosłownej knigi, ustanowienie (wykazanie) szlacheckiego pochodzenia, świadectwa o pochodzeniu szlacheckim, spisy mieszkańców, szlachty oraz majątków”.

Do całego zbioru przygotowano indeks imienny Внутрифондовый Именной Указатель К Документам ФОНДА № 92 Гродненский Уездный Предводитель Дворянства (pobierz). W indeksie wymienionych jest ponad 17 000 osób, ujętych w poszczególnych „dziełach”. Największe to d.258 (5 253 pozycje), d.257 (2 498 pozycji), d.90 (1 510 pozycji) i d. 259 (1 030 pozycji). Indeks ułożony jest alfabetycznie wg nazwiska i imienia. Podaje się w nim odnośnik do zespołu w którym znajdują się informacje o danym szlachcicu (opis, dzieło, strona).

Udostępnieniu ograniczonemu (kwerendzie) podlegają materiały z następujących zbiorów (dzieł):


Powrót do menu udostępniania zbiorów

Related Images: