Przykładowy udostępniony rekord – fond 92/90

Lp. 62/2642

BOHATYREWICZ Jakub syn Michała
lat 50 (urodzony około 1782 roku)
stan cywilny – wdowiec 

Inne osoby zapisane w dokumencie:

  • BOHATYREWICZ Augustyn syn Jakuba lat 27 (urodzony około 1805 roku) – kawaler, kancelista Urzędu Gubernialnego Grodzieńskiego
  • BOHATYREWICZ Aleksander syn Jakuba lat 23 (urodzony około 1809 roku) – żonaty
  • BOHATYREWICZ Rozalia z domu DOBRZYLEWSKA lat 25 (urodzona około 1807 roku) – żona Aleksandra
  • BOHATYREWICZ Ignacy syn Jakuba lat 20 (urodzony około 1812 roku) – kawaler
  • BOHATYREWICZ Jan syn Jakuba lat 13 (urodzony około 1819 roku) – kawaler
  • BOHATYREWICZ Franciszek (brat Jakuba) syn Michała lat 47 (urodzony około 1785 roku) – żonaty
  • BOHATYREWICZ Rozalia z domu JUROWSKA lat 30 (urodzona około 1802 roku) – żona Franciszka
  • BOHATYREWICZ Piotr syn Jakuba lat 6 (urodzony około 1826 roku) – kawaler

Wywodzenie szlachectwa:
12 I 1821 roku w Grodzieńskiej Deputacji Szlacheckiej
19 VII 1896 roku do rodu dopisani synowie Antoniego BOHATYREWICZA syna Franciszka (brata Jakuba): Józef i Władymir 
(ukaz Nr 292 Deputacji Szlacheckiej)

Skąd pochodził: 
gospodarzył w okolicy Bohatyrowicze na dziedzicznych 10 dziesięcinach ziemi – nie posiadał poddanych

Informacje uzupełniające o rodzinie:
syn August od wielu lat mieszkał w Grodnie w związku ze sprawowanym urzędem

Antoni BOHATYREWICZ syna Franciszka (brata Jakuba) miał dwóch synów urodzonych przed 1896 rokiem: Józefa i Władymira 

źródło: RGIA – ф.92, оп.1, д. 90, s. 13v-14


Powrót do opisu zbioru

Related Images: