U007

TARYFA KURZĄCYCH SIĘ DYMÓW WOJEWÓDZTWA BRZESKIEGO
Z 1775 ROKU

Koszt – 50,00 zł

W zasobach Litewskiego Państwowego Archiwum Historycznego w Wilnie przechowywany jest niezwykle ciekawy dokument zwany potocznie „Taryfą kurzących się Dymów
(LVIA fond 11, ap. 1, d. 1584).
Celem każdej kolejnej lustracji w dawnej Polsce była kontrola dóbr królewskich.
Efektem powyższych działań prawnych były spisy właścicieli gruntów, zabudowań, dochodów (taryfy).

Powyższa taryfa spisana została
w październiku 1775 roku przez Komisarzy wyznaczonych na mocy przepisów prawa lustracyjnego wynikającego z Konstytucji uchwalonej na Sejmie 1775 roku.

W tabelarycznym opisie dobra ziemskie dzielono na: ziemskie, duchowne
i hybernowe. Każde z wymienionych dóbr dzieliły się na określony rodzaj dymów: szlacheckie oraz dworskie i rolnicze. W dobrach duchownych dodatkowo wyróżniano dymy klasztorne. W taryfie wymieniano nazwę parafii, okolicy, wsi lub dworu, imiona i nazwiska właścicieli, ilość posiadanych dymów oraz dochód (praca roczna) dostarczany dla skarbu przez dany dym (dymy). W przypadku dymów miejskich dzielono je na: prywatne, dwory, kamienice, pałace, klasztory. W dokumencie opisano następujące trakty brzeskie:

Udostępnieniu podlegają skany taryfy zapisane jako pliki JPG.
W celu uzyskania dokumentu należy: 

  • poprzez FORMULARZ ZAMÓWIENIA wpisać numer zasobu (U007) oraz wymagane w formularzu dane
  • dokonaj wpłatę na rachunek bankowy Stowarzyszenia – jedno udostępnienie/jedna wpłata

Powrót do menu głównego udostępniania zasobów

Related Images: