U010

SPISY WIERNYCH PARAFII RZYMSKO-KATOLICKICH Z XIX wieku

Spisy parafialne nazywane również spisami wiernych lub spisami osób przystępujących
do spowiedzi, są doskonałym źródłem informacji o mieszkańcach wyznania
rzymsko-katolickiego danej parafii. W spisach poznajemy całe rodziny z imion, nazwisk, nazwisk rodowych (żony) i wieku. Dowiadujemy się w jakiej okolicy, folwarku lub wsi mieszkali. W przypadku braku ksiąg metrykalnych z danego okresu jest to niezwykle cenne źródło uzupełniające do dalszych poszukiwań genealogicznych.   

Przynależność parafii do dekanatów ulegała zmianom – poniżej przedstawiono wykaz parafii z przypisaniem na wskazywany rok.    

Koszt – 30,00 zł za jeden spis

Dekanat Grodno

 1. LVIA 604/3/1190_1 Spis parafii Mosty za rok 1852
 2. LVIA 604/3/1190_2 Spis parafii Grodno Fara za rok 1852
 3. LVIA 604/3/1190_3 Spis parafii Grodno Zaniemeński za rok 1852
 4. LVIA 604/3/1190_4 Spis parafii Indura za rok 1852
 5. LVIA 604/3/1190_5 Spis parafii Jeziory za rok 1852
 6. LVIA 604/3/1190_6 Spis parafii Wielkie Ejsymonty za rok 1852
 7. LVIA 604/3/1190_7 Spis parafii Hoża za rok 1852
 8. LVIA 604/3/1190_8 Spis parafii Kamionka za rok 1852
 9. LVIA 604/3/1190_9 Spis parafii Krynki za rok 1852
 10. LVIA 604/3/1190_10 Spis parafii Kwasówka za rok 1852
 11. LVIA 604/3/1190_11 Spis parafii Łunna za rok 1852
 12. LVIA 604/3/1190_12 Spis parafii Wielka Brzostowica za rok 1852
 13. LVIA 604/3/1190_13 Spis parafii Mała Brzostowica za rok 1852
 14. LVIA 604/3/1190_14 Spis parafii Usnarz za rok 1852
 15. LVIA 604/3/1190_15 Spis parafii Przewałka za rok 1852
 16. LVIA 604/3/1201_1 Spis parafii Jeziory za rok 1853
 17. LVIA 604/3/1201_2 Spis parafii Kamionka za rok 1853
 18. LVIA 604/3/1210_1 Spis parafii Jeziory za rok 1854
 19. LVIA 604/3/1210_2 Spis parafii Kamionka za rok 1854
 20. LVIA 604/3/1220_1 Spis parafii Mosty za rok 1855
 21. LVIA 604/3/1220_2 Spis parafii Grodno Fara za rok 1855
 22. LVIA 604/3/1220_3 Spis parafii Grodno Bernardyni za rok 1855
 23. LVIA 604/3/1220_4 Spis parafii Grodno Zaniemeński za rok 1855
 24. LVIA 604/3/1220_5 Spis parafii Indura za rok 1855
 25. LVIA 604/3/1220_6 Spis parafii Usnarz za rok 1855
 26. LVIA 604/3/1220_7 Spis parafii Jeziory za rok 1855
 27. LVIA 604/3/1220_8 Spis parafii Wielkie Ejsymonty za rok 1855
 28. LVIA 604/3/1220_9 Spis parafii Hoża za rok 1855
 29. LVIA 604/3/1220_10 Spis parafii Kamionka za rok 1855
 30. LVIA 604/3/1220_11 Spis parafii Krynki za rok 1855
 31. LVIA 604/3/1220_12 Spis parafii Kwasówka za rok 1855
 32. LVIA 604/3/1220_13 Spis parafii Łunna za rok 1855
 33. LVIA 604/3/1220_14 Spis parafii Wielka Brzostowica za rok 1855
 34. LVIA 604/3/1220_15 Spis parafii Mała Brzostowica za rok 1855
 35. LVIA 604/3/1220_16 Spis parafii Przewałka za rok 1855
 36. LVIA 604/3/1227_1 Spis parafii Jeziory za rok 1856
 37. LVIA 604/3/1227_2 Spis parafii Kamionka za rok 1856
 38. LVIA 604/3/1294_1 Spis parafii Jeziory za rok 1857
 39. LVIA 604/3/1294_2 Spis parafii Kamionka za rok 1857
 40. LVIA 604/3/1294_3 Spis parafii Wielkie Ejsymonty za rok 1857
 41. LVIA 604/3/1251_1 Spis parafii Jeziory za rok 1858
 42. LVIA 604/3/1251_2 Spis parafii Kamionka za rok 1858
 43. LVIA 604/3/1251_3 Spis parafii Łunna za rok 1858
 44. LVIA 604/3/1261_1 Spis parafii Jeziory za rok 1859
 45. LVIA 604/3/1261_2 Spis parafii Kamionka za rok 1859
 46. LVIA 604/3/1289_1 Spis parafii Grodno Fara za rok 1860
 47. LVIA 604/3/1289_2 Spis parafii Grodno Bernardyni za rok 1860
 48. LVIA 604/3/1289_3 Spis parafii Grodno Zaniemeński za rok 1860
 49. LVIA 604/3/1289_4 Spis parafii Indura za rok 1860
 50. LVIA 604/3/1289_5 Spis parafii Usnarz za rok 1860
 51. LVIA 604/3/1289_6 Spis parafii Jeziory za rok 1860
 52. LVIA 604/3/1289_7 Spis parafii Hoża za rok 1860
 53. LVIA 604/3/1289_8 Spis parafii Przewałka za rok 1860

Dekanat Oszmiana

 1. LVIA 604/3/1203_1 Spis parafii Bienica za rok 1854
 2. LVIA 604/3/1203_2 Spis parafii Holszany za rok 1854
 3. LVIA 604/3/1203_3 Spis parafii Graużyszki za rok 1854
 4. LVIA 604/3/1203_4 Spis parafii Żuprany za rok 1854
 5. LVIA 604/3/1203_5 Spis parafii Krewo za rok 1854
 6. LVIA 604/3/1203_6 Spis parafii Murowana Oszmiana za rok 1854
 7. LVIA 604/3/1203_7 Spis parafii Oszmiana za rok 1854
 8. LVIA 604/3/1203_8 Spis parafii Smorgonie za rok 1854
 9. LVIA 604/3/1203_9 Spis parafii Soły za rok 1854

Dekanat Troki

 1. LVIA 604/3/1180_1 Spis parafii Barbaryszki za rok 1852
 2. LVIA 604/3/1180_2 Spis parafii Giegużyn za rok 1852
 3. LVIA 604/3/1180_3 Spis parafii Dorsuniszki za rok 1852
 4. LVIA 604/3/1180_4 Spis parafii Jewie za rok 1852
 5. LVIA 604/3/1180_5 Spis parafii Żyżmory za rok 1852
 6. LVIA 604/3/1180_6 Spis parafii Żośle za rok 1852
 7. LVIA 604/3/1180_7 Spis parafii Kowale za rok 1852
 8. LVIA 604/3/1180_8 Spis parafii Kietowiszki za rok 1852
 9. LVIA 604/3/1180_9 Spis parafii Kozakiszki za rok 1852
 10. LVIA 604/3/1180_10 Spis parafii Nowe Troki za rok 1852
 11. LVIA 604/3/1180_11 Spis parafii Poporcie za rok 1852
 12. LVIA 604/3/1180_12 Spis parafii Rudniki za rok 1852
 13. LVIA 604/3/1180_13 Spis parafii Stare Troki za rok 1852
 14. LVIA 604/3/1180_14 Spis parafii Rykonty za rok 1852
 15. LVIA 604/3/1180_15 Spis parafii Sumiliszki za rok 1852
 16. LVIA 604/3/1180_16 Spis parafii Użugoście za rok 1852

Dekanat Wiszniew

 1. LVIA 604/3/1185_1 Spis parafii Wiszniew za rok 1852
 2. LVIA 604/3/1185_2 Spis parafii Traby za rok 1852
 3. LVIA 604/3/1185_3 Spis parafii Dudy za rok 1852
 4. LVIA 604/3/1185_4 Spis parafii Derewna za rok 1852
 5. LVIA 604/3/1185_5 Spis parafii Surwiliszki za rok 1852
 6. LVIA 604/3/1185_6 Spis parafii Naliboki za rok 1852
 7. LVIA 604/3/1185_7 Spis parafii Łosk za rok 1852
 8. LVIA 604/3/1185_8 Spis parafii Zabrzeź za rok 1852
 9. LVIA 604/3/1185_9 Spis parafii Iwje za rok 1852
 10. LVIA 604/3/1185_10 Spis parafii Wołożyn za rok 1852
 11. LVIA 604/3/1185_11 Spis parafii Dziewieniszki za rok 1852
 12. LVIA 604/3/1185_12 Spis parafii Konwaliszki za rok 1852
 13. LVIA 604/3/1185_13 Spis parafii Łazduny za rok 1852
 14. LVIA 604/3/1185_14 Spis parafii Gieraniony za rok 1852
 15. LVIA 604/3/1185_15 Spis parafii Hordziłów za rok 1852
 16. LVIA 604/3/1185_16 Spis parafii Oborek za rok 1852
 17. LVIA 604/3/1185_17 Spis parafii Lipniszki za rok 1852

Dekanat Słonimski

 1. LVIA 604/3/1191_1 Spis parafii Dereczyn za rok 1852
 2. LVIA 604/3/1191_2 Spis parafii Dworzec za rok 1852
 3. LVIA 604/3/1191_3 Spis parafii Dziewiątkowicze Nowe za rok 1852
 4. LVIA 604/3/1191_4 Spis parafii Zdzięciął za rok 1852
 5. LVIA 604/3/1191_5 Spis parafii Kossów za rok 1852
 6. LVIA 604/3/1191_6 Spis parafii Łukonica Kościelna za rok 1852
 7. LVIA 604/3/1191_7 Spis parafii Olszew za rok 1852
 8. LVIA 604/3/1191_8 Spis parafii Rędzinowszczyzna za rok 1852
 9. LVIA 604/3/1191_9 Spis parafii Skrundzie za rok 1852
 10. LVIA 604/3/1191_10 Spis parafii Rohotna za rok 1852
 11. LVIA 604/3/1191_11 Spis parafii Różana za rok 1852
 12. LVIA 604/3/1191_12 Spis parafii Słonim za rok 1852

Dekanat Sokółka

 1. LVIA 604/3/1186_1 Spis parafii Odelsk za rok 1852
 2. LVIA 604/3/1186_2 Spis parafii Szudziałowo za rok 1852
 3. LVIA 604/3/1186_3 Spis parafii Kundzin za rok 1852
 4. LVIA 604/3/1186_4 Spis parafii Kuźnica za rok 1852
 5. LVIA 604/3/1186_5 Spis parafii Sokolany za rok 1852
 6. LVIA 604/3/1186_6 Spis parafii Nowy Dwór za rok 1852
 7. LVIA 604/3/1186_7 Spis parafii Sokółka za rok 1852

Dekanat Wołkowyski

 1. LVIA 604/3/1254_1 Spis parafii Werejki za rok 1859
 2. LVIA 604/3/1254_2 Spis parafii Wołkowysk za rok 1859
 3. LVIA 604/3/1254_3 Spis parafii Wołpa za rok 1859
 4. LVIA 604/3/1254_4 Spis parafii Hniezno za rok 1859
 5. LVIA 604/3/1254_5 Spis parafii Zalewa za rok 1859
 6. LVIA 604/3/1254_6 Spis parafii Krzemienica za rok 1859
 7. LVIA 604/3/1254_7 Spis parafii Łysaków za rok 1859
 8. IVIA 604/3/1254_8 Spis parafii Międzyrzecz za rok 1859
 9. LVIA 604/3/1254_9 Spis parafii Mścibów za rok 1859
 10. LVIA 604/3/1254_10 Spis parafii Narewka za rok 1859
 11. LVIA 604/3/1254_11 Spis parafii Piaski za rok 1859
 12. LVIA 604/3/1254_12 Spis parafii Porozów za rok 1859
 13. LVIA 604/3/1254_13 Spis parafii Repla za rok 1859
 14. LVIA 604/3/1254_14 Spis parafii Roś za rok 1859
 15. LVIA 604/3/1254_15 Spis parafii Świsłocz za rok 1859
 16. LVIA 604/3/1254_16 Spis parafii Strubnica za rok 1859
 17. LVIA 604/3/1254_17 Spis parafii Szydłowice za rok 1859
 18. LVIA 604/3/1254_18 Spis parafii Jałówka za rok 1859

Dekanat Lidzki

 1. LVIA 604/3/1211_1 Spis parafii Białohruda za rok 1854
 2. LVIA 604/3/1211_2 Spis parafii Gieraniony za rok 1854
 3. LVIA 604/3/1211_3 Spis parafii Dziembrów za rok 1854
 4. LVIA 604/3/1211_4 Spis parafii Jelsk za rok 1854
 5. LVIA 604/3/1211_5 Spis parafii Żyrmuny za rok 1854
 6. LVIA 604/3/1211_6 Spis parafii Żołudek za rok 1854
 7. LVIA 604/3/1211_7 Spis parafii Lack za rok 1854
 8. LVIA 604/3/1211_8 Spis parafii Lida za rok 1854
 9. LVIA 604/3/1211_9 Spis parafii Nieciecz za rok 1854
 10. LVIA 604/3/1211_10 Spis parafii Nowy Dwór za rok 1854
 11. LVIA 604/3/1211_11 Spis parafii Różanka za rok 1854
 12. LVIA 604/3/1211_12 Spis parafii Trokiele za rok 1854
 13. LVIA 604/3/1211_13 Spis parafii Szczuczyn za rok 1854

Dekanat Wilejski

 1. LVIA 604/3/1296_01 Spis Parafii Radoszkowice za rok 1868 (Nowość!)
 2. LVIA 604/3/1296_02 Spis Parafii Budsław za rok 1868 (Nowość!)
 3. LVIA 604/3/1296_03 Spis Parafii Dołhinów za rok 1868 (Nowość!)
 4. LVIA 604/3/1296_04 Spis Parafii Kościeniewicze za rok 1868 (Nowość!)
 5. LVIA 604/3/1296_05 Spis Parafii Olkowicze za rok 1868 (Nowość!)
 6. LVIA 604/3/1296_06 Spis Parafii Krzywicze za rok 1868 (Nowość!)
 7. LVIA 604/3/1279 Spis parafii Ilja z 1862 roku (Nowość!)
 8. LVIA 604/3/1286 Spis parafii Ilja z 1865 roku (Nowość!)

Dekanat Wileński

 1. LVIA 604/3/1258_01 Spis parafii Niemenczyn z 1859 roku (Nowość!)
 2. LVIA 604/3/1258_02 Spis parafii Suderwa z 1859 roku (Nowość!)
 3. LVIA 604/3/1258_03 Spis parafii Dukszty z 1859 roku (Nowość!)
 4. LVIA 604/3/1258_04 Spis parafii Kiernów z 1859 roku (Nowość!)
 5. LVIA 604/3/1258_05 Spis parafii Czabiszki z 1859 roku (Nowość!)
 6. LVIA 604/3/1258_06 Spis parafii Muśniki z 1859 roku (Nowość!)
 7. LVIA 604/3/1258_07 Spis parafii Mejszgoła z 1859 roku (Nowość!)
 8. LVIA 604/3/1258_08 Spis parafii Werki z 1859 roku (Nowość!)

Dekanat Nadwilejski

 1. LVIA 604/3/1298_01 Spis parafii Wołkołata z 1871 roku (Nowość!)
 2. LVIA 604/3/1298_02 Spis parafii Duniłowicze z 1871 roku (Nowość!)
 3. LVIA 604/3/1298_03 Spis parafii Dzierkowszczyzna z 1871 roku (Nowość!)
 4. LVIA 604/3/1298_04 Spis parafii Łuczaj z 1871 roku (Nowość!)
 5. LVIA 604/3/1298_05 Spis parafii Zadziew z 1871 roku (Nowość!)
 6. LVIA 604/3/1298_06 Spis parafii Postawy z 1871 roku (Nowość!)
 7. LVIA 604/3/1298_07 Spis parafii Parafianowo z 1871 roku (Nowość!)
 8. LVIA 604/3/1298_08 Spis parafii Miadzioł z 1871 roku (Nowość!)

W celu uzyskania dokumentu należy: 

 • poprzez FORMULARZ ZAMÓWIENIA wpisać numer zasobu i oznaczenie spisu do udostępnienia (np. „U010_LVIA 604/3/1211_10”) oraz wymagane
  w formularzu dane
 • dokonaj wpłatę na rachunek bankowy Stowarzyszenia – jedno udostępnienie/jedna wpłata

Powrót do menu udostępnionych zasobów

Related Images: