U001

LISTA, CZYLI SPISANIE FAMILIJ SZLACHECKICH WEDLE PORZĄDKU ALFABETYCZNEGO POWIATU GRODZIEŃSKIEGO Z 1795 ROKU

Zasób ten wchodzi w skład tzw. fondu 92 – DOKUMENTY WYTWORZONE PRZEZ POWIATOWEGO MARSZAŁKA SZLACHTY.

Ф. 92 Оп. 1, д. 256
„Lista, czyli spisanie Familij Szlacheckich wedle porządku Alfabetycznego Powiatu Grodzieńskiego”

Dokument sporządzony został pod koniec 1795 roku, a wydany w lutym 1796 roku.
Jest kontynuacją dzieła 254, czyli „Opisanie Szlacheckich nieruchomych własności uczynione wedle Alfabetycznego porządku, z wyszczególnieniem iaką który Dziedzic posiada własność”

Dokument zawiera 32 strony (udostępniony w całości) na, których wymienia się ułożoną alfabetycznie listę 320 szlachciców powiatu grodzieńskiego. W formie tabelarycznej zapisano:

  • imiona i nazwiska posesorów (właścicieli) oraz odwołanie do listy opisującej danego posesora i jego rodzinę
  • nazwę nieruchomej własności oraz rodzaj (folwark, wieś, okolica) i status prawny (dziedziczny, za prawem arędowym, kupiony, nadany przywilejem, za prawem zastawnym, itp.)

Przykładowa strona dokumentu

W celu uzyskania dokumentu należy: 

  • poprzez FORMULARZ ZAMÓWIENIA wpisać numer zasobu (U001) oraz wymagane w formularzu dane
  • wpłacić darowiznę na cele statutowe na rachunek bankowy Stowarzyszenia – jedno udostępnienie/jedna darowizna

Powrót do menu udostępnionych zasobów

 

 

 

Related Images: