OP003

ZINDEKSOWANE
DZIENNIKI ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA CHOROBY ZAKAŹNE

GRODNO – LATA 1931, 1933, 1934, 1938

Koszt – 100,00 zł za całość 

W Archiwum Akt Nowych w Warszawie (Zespół 2/15/0 Ministerstwo Opieki Społecznej
w Warszawie) można odnaleźć „Dzienniki zachorowań i zgonów na choroby zakaźne
w Grodnie” z lat 1931, 1933-1934 i 1938. Jest to dosyć ciekawe źródło dostarczające wielu informacji o ówczesnych mieszkańcach Grodna, o służbie zdrowia i panujących w tamtych czasach chorobach.

Udostępnieniu podlega indeks wszystkich roczników zawarty w 1 pliku Excel.
Każdy rocznik zawiera po kilkaset wpisów – łącznie 1552, w tym: 356 (rok 1931),
575 (rok 1933), 219 (rok 1934), 402 (rok 1938). W każdej księdze w sposób tabelaryczny przedstawiono następujące dane:

 • data zgłoszenia choroby
 • miejsce zamieszkania chorego (ulica, nr domu)
 • nazwisko i imię chorego lub zmarłego
 • wiek, płeć, wyznanie
 • zawód
 • miano choroby
 • data zachorowania
 • data sprawdzenia
 • nazwisko lekarza
 • data zgonu
 • uwagi

W celu uzyskania dokumentu należy: 

 • poprzez FORMULARZ ZAMÓWIENIA wpisać numer zasobu do udostępnienia
  (OP003) oraz wymagane w formularzu dane
 • dokonaj wpłatę na rachunek bankowy Stowarzyszenia – jedno udostępnienie/jedna wpłata

Powrót do menu udostępniania opracowań własnych

Related Images: