OP004

SPIS WIERNYCH PARAFII JEZIORY ZA ROK 1926/zindeksowany
(źródło: LVIA Fond 694/1/8419)

Koszt – 100,00 zł

W 1926 roku parafia Jeziory przynależała do Dekanatu Grodno, Archidiecezja Wileńska, Metropolia Wileńska. Administracyjnie do gminy Jeziory, powiat grodzieński, województwo białostockie. 
Łącznie w spisie wymieniono 1 052 parafian, w tym 537 płci żeńskiej i 515 płci męskiej.
W zindeksowanym spisie przedstawiono następujące dane:

 • pozycja (liczba porządkowa) w oryginale spisu
 • strona w oryginale spisu
 • miejsce zamieszkania (wieś, okolica, folwark, miasteczko)
 • numer domu
 • nazwisko i imię
 • płeć
 • pokrewieństwo między osobami w danej rodzinie
 • wiek
 • stopień wykształcenia (piśmienny, niepiśmienny)
 • uwagi (informacje uzupełniające)

Indeks wykonany w pliku Excel (zawiera statystyki).
Indeksujący Anna Nowobilska-Vasilios (USA) – członek zwyczajny Stowarzyszenia Rodów Grodzieńskich. 

W celu uzyskania dokumentu należy: 

 • poprzez FORMULARZ ZAMÓWIENIA wpisać numer zasobu do udostępnienia
  (OP004) oraz wymagane w formularzu dane
 • dokonaj wpłatę na rachunek bankowy Stowarzyszenia – jedno udostępnienie/jedna wpłata

Powrót do menu udostępniania opracowań własnych

Related Images: