OP008

KSIĘGI ŚLUBÓW PARAFII JEZIORY Z LAT 1773-1791/zindeksowany
(źródło: LVIA Fond 604, ap.11, vol. 36)

Koszt – 30,00 zł

Łącznie w indeksie wymieniono 285 małżeństw zawartych w latach 1773-1791.
W zindeksowanym zbiorze przedstawiono następujące dane:

 • numer mikrofilmu z numerem zdjęcia
 • rok
 • data ślubu
 • nazwisko i imię pana młodego, obrządek religijny (rzymskokatolicki lub unicki), status społeczny, miejsce zamieszkania
 • nazwisko i imię panny młodej, obrządek religijny (rzymskokatolicki lub unicki), status społeczny, miejsce zamieszkania
 • nazwiska i imiona świadków ślubu
 • uwagi (informacje uzupełniające o małżonkach lub świadkach)
 • imię i nazwisko księdza/parocha udzielającego ślubu oraz jego funkcja

Indeks wykonany w pliku Excel.
Indeksujący: Piotr Paweł Cypla (Polska) – członek zarządu Stowarzyszenia Rodów Grodzieńskich .

W celu uzyskania dokumentu należy: 

 • poprzez FORMULARZ ZAMÓWIENIA wpisać numer zasobu do udostępnienia
  (OP008) oraz wymagane w formularzu dane
 • dokonaj wpłatę na rachunek bankowy Stowarzyszenia – jedno udostępnienie/jedna wpłata

Powrót do menu udostępniania opracowań własnych

Related Images: