OP010

KSIĘGI ŚLUBÓW PARAFII JEZIORY Z LAT 1829-1838/zindeksowany
(źródło: LVIA Fond 604, ap.11, vol. 15-23)

Koszt – 30,00 zł

Łącznie w indeksie wymieniono 260 małżeństw zawartych w latach 1829-1838.
W zindeksowanym zbiorze przedstawiono następujące dane:

 • numer mikrofilmu z numerem zdjęcia
 • rok
 • numer aktu 
 • data ślubu
 • nazwisko i imię pana młodego, obrządek religijny (rzymskokatolicki lub unicki), status społeczny, miejsce zamieszkania
 • wiek pana młodego 
 • imiona rodziców i nazwisko rodowe matki pana młodego 
 • nazwisko i imię panny młodej, obrządek religijny (rzymskokatolicki lub unicki), status społeczny, miejsce zamieszkania
 • wiek panny młodej 
 • imiona rodziców i nazwisko rodowe matki panny młodej 
 • nazwiska i imiona świadków ślubu
 • uwagi (informacje uzupełniające o małżonkach lub świadkach)
 • imię i nazwisko księdza/parocha udzielającego ślubu oraz jego funkcja

Indeks wykonany w pliku Excel.
Indeksujący: Piotr Paweł Cypla (Polska) – członek zarządu Stowarzyszenia Rodów Grodzieńskich .

W celu uzyskania dokumentu należy: 

 • poprzez FORMULARZ ZAMÓWIENIA wpisać numer zasobu do udostępnienia
  (OP010) oraz wymagane w formularzu dane
 • dokonaj wpłatę na rachunek bankowy Stowarzyszenia – jedno udostępnienie/jedna wpłata

Powrót do menu udostępniania opracowań własnych

Related Images: