OP016

KSIĘGI CHRZTÓW CERKWI GREKO-KATOLICKIEJ (UNICKIEJ)
W KOZŁOWICZACH Z LAT 1819-1826
/zindeksowany
(źródło: LVIA Fond 634, ap.4, vol. 156-160)

Koszt – 50,00 zł

Cerkiew unicka w Kozłowiczach administracyjnie przynależała do guberni grodzieńskiej ujezdu (powiatu) grodzieńskiego. 
Łącznie w indeksie wymieniono 217 dzieci urodzonych w latach 1819-1826 w tym 98 płci żeńskiej i 119 płci męskiej.
W zindeksowanym zbiorze przedstawiono następujące dane:

 • numer mikrofilmu z numerem zdjęcia
 • rok
 • numer aktu
 • data urodzenia
 • data chrztu
 • obrządek religijny (rzymskokatolicki lub unicki)
 • status (ślubne, nieślubne, bliźnięta)
 • płeć dziecka
 • imię/imiona dziecka
 • nazwisko
 • imię ojca
 • imię matki
 • nazwisko rodowe matki
 • status społeczny rodziców
 • imię i nazwisko ojca chrzestnego
 • imię i nazwisko matki chrzestnej
 • uwagi (informacje uzupełniające)
 • imię i nazwisko parocha udzielającego chrztu/bierzmowania oraz jego funkcja

Indeks wykonany w pliku Excel.
Indeksujący: Wojciech Krzysztof Gorczyca (Polska) – członek wspierający Stowarzyszenia Rodów Grodzieńskich. 

W celu uzyskania dokumentu należy: 

 • poprzez FORMULARZ ZAMÓWIENIA wpisać numer zasobu do udostępnienia
  (OP016) oraz wymagane w formularzu dane
 • dokonaj wpłatę na rachunek bankowy Stowarzyszenia – jedno udostępnienie/jedna wpłata

Powrót do menu udostępniania opracowań własnych

 

Related Images: