OP017

KSIĘGI ŚLUBÓW CERKWI GREKO-KATOLICKIEJ (UNICKIEJ)
W KOZŁOWICZACH Z LAT 1795-1826
/zindeksowany
(źródło: LVIA Fond 634, ap.4, vol. 156-160)

Koszt – 80,00 zł

Łącznie w indeksie wymieniono 167 małżeństw zawartych w latach 1795-1826.
W zindeksowanym zbiorze przedstawiono następujące dane:

 • numer mikrofilmu z numerem zdjęcia
 • rok
 • data ślubu
 • nazwisko i imię pana młodego, obrządek religijny (rzymskokatolicki lub unicki), status społeczny, miejsce zamieszkania
 • nazwisko i imię panny młodej, obrządek religijny (rzymskokatolicki lub unicki), status społeczny, miejsce zamieszkania
 • nazwiska i imiona świadków ślubu
 • uwagi (informacje uzupełniające o małżonkach lub świadkach)
 • imię i nazwisko parocha udzielającego ślubu oraz jego funkcja

Indeks wykonany w pliku Excel.
Indeksujący: Krzysztof Gorczyca – członek wspierający Stowarzyszenia Rodów Grodzieńskich .

W celu uzyskania dokumentu należy: 

 • poprzez FORMULARZ ZAMÓWIENIA wpisać numer zasobu do udostępnienia
  (OP017) oraz wymagane w formularzu dane
 • dokonaj wpłatę na rachunek bankowy Stowarzyszenia – jedno udostępnienie/jedna wpłata

Powrót do menu udostępniania opracowań własnych

Related Images: