OP002

TARYFA KURZĄCYCH SIĘ DYMÓW POWIATU GRODZIEŃSKIEGO
Z 1775 ROKU/indeksy

Koszt – 180,00 zł 

Indeksy tworzono na podstawie oryginalnego dokumentu taryfy w zakresie dotyczącym danego miasta lub parafii. Poszczególne indeksy zawierają od kilku do kilkuset wpisów – zgodnie z oryginałem (LVIA fond 11, ap. 1, d. 1584) . Do indeksów tworzonych w arkuszach Excel (łącznie 49 arkuszy – 948 KB) przenoszono następujące dane:

 • ilość dymów z podziałem na dobra ziemskie (dworne i rolnicze, szlacheckie), duchowne (dworne i rolnicze, szlacheckie, klasztory) i hybernowane (szlacheckie, dworne
  i rolnicze)
 • ilość dymów w miastach z podziałem na: prywatne, rolnicze, pokotne, wieczne
 • oryginalne nazwy miast, okolic, wsi, folwarków
 • właścicieli (o ile tacy byli wymienieni) z urzędami jakie sprawowali (o ile takie były wymienione)
 • łączną ilość dymów opłacanych przez właściciela/właścicieli
 • sumę podatku
 • łączne podsumowanie całego miasta lub parafii z rozbiciem na dymy w poszczególnych rodzajach dóbr  

Powiat grodzieński spisano na kartach 1-39v – łącznie 78 stron, w tym strony puste (37v-39v). Udostępnieniu podlega całość indeksów dotycząca:

 • Grodno miasto
 • Parafia Grodzieńska
 • Parafia Jeziory
 • Parafia Eysymonty Wielkie
 • Parafia Wołpa
 • Parafia Łunna
 • Parafia Repla
 • Parafia Odelsk
 • Parafia Krynki
 • Parafia Kuźnica
 • Parafia Sokolańska
 • Parafia Sokolska
 • Parafia Chodorowska
 • Parafia Mostowska
 • Parafia Sidrzeńska
 • Parafia Lipska
 • Parafia Nowodworska
 • Parafia Indurska
 • Parafia Kamionkowska
 • Parafia Dombrowska
 • Parafia Brzostowicka
 • Parafia Jałowska
 • Parafia Choroska
 • Parafia Janowska
 • Parafia Filipowska
 • Parafia Przeroslska
 • Parafia Puńska
 • Parafia Seyenska
 • Parafia Wiżańska
 • Parafia Berznicka
 • Parafia Leypuńska
 • Parafia Hozka
 • Dobra Kamedułów Wigierskich 
 • Probostwo Olitskie (Olita) 
 • Rekapitulacja (podsumowanie parafii powiatu grodzieńskiego)
 • Gubernia Janowska
 • Gubernia Dombrowska
 • Gubernia Sokolska
 • Gubernia Kryńska
 • Gubernia Kwasowska
 • Gubernia Jeziorska
 • Gubernia Olitska
 • Gubernia Bartnicka
 • Gubernia Szczeberska
 • Leśnictwo Kotrzańskie
 • Leśnictwo Bobrzańskie
 • Leśnictwo Białowieskie
 • pod dożywotnikami w Guberni Janowskiey
 • pod dożywotnikami w Guberni Dąbrowskiej
 • pod dożywotnikami w Guberni Bartnickiey 
 • pod dożywotnikami w Guberni Jeziorskiey 
 • pod dożywotnikami w Guberni Sokolskiey 
 • pod dożywotnikami w Guberni Kryńskiey 
 • pod dożywotnikami w Guberni Olitskiey 
 • Podsumowanie powiatu grodzieńskiego

W celu uzyskania dokumentu należy: 

 • poprzez FORMULARZ ZAMÓWIENIA wpisać numer zasobu do udostępnienia
  (OP002) oraz wymagane w formularzu dane
 • dokonaj wpłatę na rachunek bankowy Stowarzyszenia – jedno udostępnienie/jedna wpłata

Powrót do menu opracowań własnych

Related Images: