U009

SPISY WIERNYCH PARAFII RZYMSKO-KATOLICKICH Z XX wieku

Spisy parafialne nazywane również spisami wiernych lub spisami osób przystępujących
do spowiedzi, są doskonałym źródłem informacji o mieszkańcach wyznania
rzymsko-katolickiego danej parafii. W spisach poznajemy całe rodziny z imion, nazwisk, nazwisk rodowych (żony) i wieku. Dowiadujemy się w jakiej okolicy, folwarku lub wsi mieszkali. W przypadku braku ksiąg metrykalnych z danego okresu jest to niezwykle cenne źródło uzupełniające do dalszych poszukiwań genealogicznych.   

Koszt – 30,00 zł za jeden spis

SPISY PARAFIALNE

Dekanat Grodno/Archidiecezja Wileńska/Metropolia Wileńska

 1. LVIA Fond 604/1/7549 – Spis parafii Grodno (Bernardyni) za rok 1926
 2. LVIA Fond 694/1/8419 – Spis parafii Jeziory za rok 1926
 3. LVIA Fond 694/5/2187 – Spis parafii Kamionka za rok 1926

Dekanat Słonim/Archiecezja Wileńska/Metropolia Wileńska

 1. LVIA Fond 694/5/3981 – Spis parafii Słonimskiej za rok 1925 
 2. LVIA Fond 604/1/8082 – Spis parafii Dereczyńskiej rok 1926
 3. LVIA Fond 694/5/2475 – Spis parafii Łukonica za rok 1926
 4. LVIA Fond 694/5/4168 – Spis parafii Sielawicze za rok 1926
 5. LVIA Fond 604/1/8193 – Spis parafii dziewiątkowickiej za rok 1926 

Dekanat Zdzięcioł/Archiecezja Wileńska/Metropolia Wileńska

 1. LVIA Fond 604/1/8003 – Spis parafii Zdzięcioł za rok 1926
 2. LVIA Fond 604/1/8294 – Spis parafii Dworzec za rok 1926
 3. LVIA Fond 604/1/9519 – Spis parafii Mołczadź za rok 1926
 4. LVIA Fond 604/1/10325 – Spis parafii Rędzinowszczyzna za rok 1926 
 5. LVIA Fond 694/5/3705 – Spis parafii Rohotna za rok 1926  
 6. LVIA Fond 694/5/4229 – Spis parafii Skrundzie za rok 1926 

Dekanat Kalwaria/Archiecezja Wileńska/Metropolia Wileńska

 1. LVIA Fond 604/1/6714 – Spis parafii werkowsko-kalwaryskiej za rok 1909

Dekanat Lida/Archiecezja Wileńska/Metropolia Wileńska

 1. LVIA Fond 604/1/6042 – Spis parafii Białohruda za rok 1926
 2. LVIA Fond 694/5/4759 – Spis parafii Szczuczyn za rok 1926
 3. LVIA Fond 694/5/3752 – Spis parafii Różanka za rok 1926

Dekanat Łunna/Archiecezja Wileńska/Metropolia Wileńska

 1. LVIA Fond 694/5/3840 – Spis parafii Repla za rok 1926 
 2. LVIA Fond 694/5/1545 – Spis parafii Zaniewicze za rok 1926

Dekanat Lack/Archiecezja Wileńska/Metropolia Wileńska

 1. LVIA Fond 694/5/2454 – Spis parafii Lack Kościelny za rok 1926 

SPISY INNE

 1. LVIA Fond 694/5/385 – Księgi spisu kolędowego parafii Św. Ducha w Wilnie za rok 1929
 2. LVIA Fond 604/1/7742 – Spisy wiernych parafii hnieznienskiej, którzy w latach 1905-1905 przeszli z prawosławia na katolicyzm 

W celu uzyskania dokumentu należy: 

 • poprzez FORMULARZ ZAMÓWIENIA wpisać numer zasobu i oznaczenie spisu do udostępnienia (np. „U009-LVIA Fond 694/5/3840”) oraz wymagane
  w formularzu dane
 • dokonaj wpłatę na rachunek bankowy Stowarzyszenia – jedno udostępnienie/jedna wpłata

Powrót do menu udostępnionych zasobów