UDOSTĘPNIANIE W OGRANICZONYM ZAKRESIE – kwerendy

Stowarzyszenie Rodów Grodzieńskich w swoich zbiorach posiada dosyć obszerne zasoby umożliwiające zebranie informacji na temat mieszkańców powiatu (ujezdu) grodzieńskiego z XIX-XX wieku. Na zlecenie zainteresowanych możemy wykonać bezpłatną kwerendę tych zasobów i przedstawić jej wyniki oczekując w zamian dowolnej darowizny na cele statutowe Stowarzyszenia.  

K001 – Dokumenty wytworzone przez powiatowego (grodzieńskiego) marszałka szlachty
K002 – Zdjęcia nagrobków z cmentarzy rzymsko-katolickich Grodzieńszczyzny

 


Powrót do menu udostępnionych zasobów

Related Images: