PR007

TARYFA KURZĄCYCH SIĘ DYMÓW W POWIECIE GRODZIEŃSKIM
Z 1775 ROKU

To kolejna planowana publikacja z cyklu „Biblioteka Rodów Grodzieńskich” – tym razem będzie to dokument historyczny dotyczący spraw podatkowych, z którego wynikać będą setki nazw: wsi, folwarków, okolic szlacheckich, miasteczek i parafii, a także wiedza o właścicielach tych miejsc – szlachcie szaraczkowej, o możnych i magnatach . Z dokumentu można się wiele dowiedzieć o tamtych czasach.  W celu polepszenia czytelności taryfy
w publikacji ręcznie wypełniane tabele spisowe zostaną zastąpione tekstem drukowanym, a zawarte w oryginale treści uzupełnione licznymi przypisami dotyczącymi występujących w dokumencie osób, miejsc i zdarzeń…
Szczegółowy opis dokumentu można odnaleźć tutaj

Powyższa publikacja zostanie wydana zarówno w wersji książkowej, jak i elektronicznej (dokument PDF). 

W celu wsparcia projektu należy: 

  • poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY WSPARCIA zadeklarować darowiznę jednorazową lub cykliczną, wpisać numer projektu (PR007) oraz wymagane
    w formularzu dane. 
  • wpłacić zadeklarowaną darowiznę na cele statutowe na rachunek bankowy Stowarzyszenia 77 1750 0012 0000 0000 3791 5629 z dopiskiem
    „DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE – PR007”

Powrót do menu projektów wydawniczych

Related Images: