PR008

MIESZKAŃCY GRODZIEŃSZCZYZNY W ŚWIETLE XIX-XX WIECZNYCH SPISÓW PARAFIALNYCH

Chyba każdy poszukiwacz rodowych korzeni wie, jak pomocne mogą być spisy wiernych poszczególnych parafii – szczególnie w sytuacji, gdy brak jest w danej parafii źródeł metrykalnych. Przedstawiana przez nas propozycja wydawnicza wchodząca w skład cyklu „BIBLIOTEKA RODÓW GRODZIEŃSKICH” będzie odpowiedzią na tego rodzaju potrzebę. W naszych zasobach  posiadamy obecnie ponad 170 spisów parafialnych, zwanych również spisami wiernych lub spisami osób przystępujących do spowiedzi. Opisują one wiernych
z parafii kilku dekanatów: grodzieńskiego, trockiego, oszmiańskiego, lidzkiego, sokólskiego, wołkowyskiego, słonimskiego, wiszniewskiego…
Są doskonałym źródłem informacji o mieszkańcach danej parafii. W spisach poznajemy całe rodziny z imion, nazwisk, nazwisk rodowych (żony) i wieku. Dowiadujemy się w jakiej okolicy, folwarku lub wsi mieszkali. W przypadku braku ksiąg metrykalnych z danego okresu jest to niezwykle cenne źródło uzupełniające do dalszych poszukiwań genealogicznych.   

W publikacji przedstawione będą spisy w formie zindeksowanej okraszone analizą, podsumowaniem i licznymi przypisami uzupełniającymi. W latach 2019-2023 zamierzamy zindeksować i opublikować następujące spisy:

Nazwa parafii/rok spisu Źródło
Spis parafii Grodno (Bernardyni) za rok 1926 LVIA Fond 604/1/7549
Spis parafii Jeziory za rok 1926 LVIA Fond 694/1/8419
Spis parafii Kamionka za rok 1926 LVIA Fond 694/5/2187
Spis parafii Kaszubińce za rok 1926 NIAB Fond 886/3/4145_A
Spis parafii Kozłowicze za rok 1926 NIAB Fond 886/3/4145_B
Spis parafii Słonimskiej za rok 1925  LVIA Fond 694/5/3981
Spis parafii Dereczyńskiej rok 1926 LVIA Fond 604/1/8082
Spis parafii Łukonica za rok 1926 LVIA Fond 694/5/2475
Spis parafii Sielawicze za rok 1926 LVIA Fond 694/5/4168
Spis parafii dziewiątkowickiej za rok 1926  LVIA Fond 604/1/8193
Spis parafii Białohruda za rok 1926 LVIA Fond 604/1/6042
Spis parafii Szczuczyn za rok 1926 LVIA Fond 694/5/4759
Spis parafii Różanka za rok 1926 LVIA Fond 694/5/3752 
Spis parafii Zdzięcioł za rok 1926 LVIA Fond 604/1/8003 
Spis parafii Dworzec za rok 1926 LVIA Fond 604/1/8294 
Spis parafii Mołczadź za rok 1926 LVIA Fond 604/1/9519 
Spis parafii Rędzinowszczyzna za rok 1926  LVIA Fond 604/1/10325
Spis parafii Rohotna za rok 1926   LVIA Fond 694/5/3705
Spis parafii Skrundzie za rok 1926  LVIA Fond 694/5/4229
Spis parafii Repla za rok 1926  LVIA Fond 694/5/3840 
Spis parafii Zaniewicze za rok 1926 LVIA Fond 694/5/1545
Spis parafii werkowsko-kalwaryskiej za rok 1909 LVIA Fond 604/1/6714
Spis parafii Lack Kościelny za rok 1926  LVIA Fond 694/5/2454

Powyższe publikacje zostaną wydane zarówno w wersji książkowej, jak i elektronicznej (dokument PDF). 

W celu wsparcia projektu należy: 

  • poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY WSPARCIA zadeklarować darowiznę jednorazową lub cykliczną, wpisać numer projektu (PR008) oraz wymagane
    w formularzu dane
  • wpłacić zadeklarowaną darowiznę na cele statutowe na rachunek bankowy Stowarzyszenia 77 1750 0012 0000 0000 3791 5629 z dopiskiem
    „DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE – PR008”

Powrót do menu projektów wydawniczych

Related Images: