PR004_tom I

TOM I – LISOWSCY HERBU LIS

wstępny projekt okładki

 

Właściwy tytuł tej publikacji –
„Lisowscy herbu Lis w świetle dokumentów Grodzieńskiej Deputacji Szlacheckiej”. Będzie to niejako kontynuacja publikacji pt. „Lisowscy herbu Lis z Grodzieńszczyzny 1550-2017” wydanej przez prof. Andrzeja Lisowskiego, napisanej przy współudziale Stowarzyszenia Rodów Grodzieńskich. Głównym tematem będzie zawartość „Teczki wywodowej” opisującej ród Lisowskich od Jakuba z Ziemi Wizkiej z połowy XVI wieku, do czasów potomków jego linii żyjących pod koniec XIX wieku. 

 

 


Powrót do indeksu pozycji wydawniczej

 

Related Images: