Urzędnicy grodzieńscy – ALEKSANDROWICZ Jan Władysław

 

ALEKSANDROWICZ (Alexandrowicz) Jan Władysław, h. własnego Alexandrowicz (Aleksandrowicz) vel Kosy (odmiana). Syn Piotra – porucznika petyhorskiego i Marianny Wolan herbu Lis. Nominowany na urząd marszałka grodzieńskiego 18 V 1627 roku po awansie Andrzeja Massalskiego na kasztelana brzeskiego. Marszałkiem pozostawał do śmierci – zmarł w Nowogródku 7 XI 1644, a pochowany został w kościele Bernardynów
w Grodnie. Wielokrotnie był deputatem grodzieńskim na Trybunał Główny Litewski
w latach: 1611, 1619, 1625, 1630, 1633 (marszałek), 1638 (marszałek), 1644. Poseł i elektor grodzieński Władysława IV w 1632 r. jako marszałek grodzieński.

ŻYCIE RODZINNE:

Ożeniony z Krystyną z Kurczów (zm. po 1666 roku). Posiadał majątek Stubiniec (Стубінец), gdzie ufundował cerkiew Najświętszej Panny i wraz z żoną zabezpieczył specjalnym funduszem. Jego potomkami byli:

  • Konstanty Kazimierz, sędzia ziemski grodzieński,
  • Stanisław, rotmistrz JKM, który poległ w bitwie pod Miednikami przed 1659, 
  • Marcin ? (żonaty z Ewą z Kuncewiczów)
  • Eufemia
  • Apolonia
  • Marianna.
Źródła:
AVAK, tom I, s. 89, 92;
BONIECKI, tom I, s. 30;
NIESIECKI, tom I, s. 22;
NIAB Mińsk,  Ф.1755. Воп.1. Спр.44. Арк.111–114 адв
NIAB Mińsk,  Ф.1755. Воп.1. Спр.46. Арк.138
Herold Litherland No 18, Grodno-Mińsk 2011, s. 50-51
TRYBUNAŁ_I, s. 143, 166, 184, 199, 209, 225, 245;
URUSKI, tom I, s. 25;
UWKL_II, s. 268 (poz.1770);
VOL.LEG. tom III, s. 365 (kol. 769-770), IV, s. 422 (poz. 32, kol. 897), V, s. 338 (poz. 7, kol. 693)

Powrót do spisu urzędników
Powrót do opisu rodu

Related Images: