Urzędnicy grodzieńscy – ALEKSANDROWICZ Konstanty Kazimierz

ALEKSANDROWICZ v. ALEXANDROWICZ Konstanty Kazimierz, h. własnego vel Kosy, syn  Jana Władysława marszałka grodzieńskiego i Krystyny z Kurczów.
Przez 36 lat kariery urzędniczej w powiecie grodzieńskim województwa trockiego sprawował wiele urzędów 

  • wójt (1633-1667),
  • podstoli (1639-1648),
  • pisarz ziemski (1648-1653),
  • podsędek (1653-1661),
  • sędzia ziemski (1661-1669).

Przez większość swojej kariery urzędniczej (34 lata) posiadał wójtostwo grodzieńskie.
Na urząd ten został nominowany 18 XI 1633 roku po śmierci Aleksandra Tryzyny. Dopiero 20 IV 1665 roku (data konsensu) postanowił przekazać urząd ten młodszemu pokoleniu,
a dokładnie swojemu synowi Stefanowi Eustachemu. Faktyczna cesja urzędu nastąpiła jednak dopiero 18 X 1667 roku. Jednocześnie z wójtostwem grodzieńskim Konstanty Kazimierz sprawuje inne urzędy – podstolego, pisarza ziemskiego, podsędka, a u kresu swojego życia sędziego ziemskiego. Na urząd podstolego grodzieńskiego zostaje nominowany 17 VI 1639 roku po awansie Władysława Radziwonowicza Kierdeja. 
W dniu  8 II 1648 roku obejmuje kolejny urząd powiatu grodzieńskiego – pisarza ziemskiego. Do śmierci króla Władysława IV Wazy (20 V 1648) nie złożył jednak przysięgi, przeto sejm konwokacyjny polecił mu jej złożenie na sejmiku relacyjnym. Na urzędzie tym pozostawał przez kolejne pięć lat. W dniu 9 lub 29 II 1653 roku w związku z awansem Adama Aleksandra Buchowieckiego na wyższy urząd, zostaje podsędkiem grodzieńskim na kolejne osiem lat. W dniu 17 X 1661 roku zajmuje urząd sędziego ziemskiego grodzieńskiego po tym samym Buchowieckim, co wcześniej. Ostatnie zapisy, w których  Konstanty Kazimierz Alexandrowicz (Aleksandrowicz) jest wymieniony zamykają się datą 10 VI 1669 roku. 

Wielokrotnie uczestniczył w sejmach i elekcjach, jako poseł reprezentujący powiat grodzieński: 1648 (konwokacja i elekcja), 1653, 1659, 1661, 1662 roku.
Na sejmie w 1653 roku został obrany deputatem do Trybunału Skarbowego Litewskiego. Na sejmie w 1659 roku,  jako podsędek grodzieński zostaje z koła poselskiego obrany deputatem ds. aprobacji pewnych komisji oraz ponownie do Trybunału Skarbowego Litewskiego. Na sejmie  1661 roku, jako poseł grodzieński i podsędek tegoż powiatu ratyfikuje Pokój Oliwski. Na sejmie 1662 roku,  jako sędzia ziemski  grodzieński obrany zostaje z koła poselskiego komisarzem ds. zapłaty Wojsku Litewskiemu. Na tymże sejmie libertowano mu kamienicę w Wilnie przy ulicy Trockiej, służącą do rozsądzania spraw cywilnych. W 1665 roku jest posłem grodzieńskim na Konwokację Grodzieńską. 
Był także trzykrotnie deputatem powiatu grodzieńskiego do Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego – w latach: 1635, 1640 (Koło Duchowne) i 1664. 

SYTUACJA RODZINNA:

Już w 1644 roku, jako żonę Konstantego Kazimierza wymieniano Zofią z Borzymowskich (wdowę po Fryderyku Reyten ?). Z małżeństwa tego narodziło się dwóch synów:

Stefan Eustachy
Kazimierz

Konstanty Kazimierz Alexandrowicz zmarł zapewne po 10 VI 1669 roku, kiedy to ostatni raz zostaje wymieniony w dokumentach źródłowych. Być może żył jeszcze do 1670 roku – kolejny sędzia ziemski grodzieński (Tomasz Stanisław Wołowicz) nastał na tym urzędzie 20 VII 1670 roku. 

Źródła:
UWKL II, s. 355 (poz. 2488), s. 310 (poz. 2126), s. 287 (poz. 1936), s. 303 (poz. 2058), s. 322 (poz. 2223)
VOL.LEG. tom IV, s. 86 (kol. 175), 102 (kol. 216), 189 (poz. 27, kol. 412), 282, (poz. 31, kol. 606), 312 (poz. 3, kol. 669), 356 (kol. 760-761), 416 (poz. 6, kol. 884), 425 (poz, 47, kol. 903.).
AVAK tom IV, s. 20, tom XV, s. 110, 127;
TRYBUNAŁ_I, s.215, 232, 291

Powrót do spisu urzędników
Powrót do opisu rodu

Related Images: