Urzędnicy grodzieńscy – ALEKSANDROWICZ Kazimierz

ALEKSANDROWICZ (Alexandrowicz) Kazimierz, h. własnego Alexandrowicz (Aleksandrowicz) vel Kosy (odmiana) z przydomkiem Witold. Syn Konstantego Kazimierza, sędziego ziemskiego grodzieńskiego i Zofii z Borzymowskich, rodzony brat Stefana Eustachego

Między 3 XI 1670, a 15 V 1679 roku wymieniany w źródłach, jako skarbnik wiłkomierski.
W tym okresie zapewne ożenił się z Krystyną Drobyszówną h. Drobysz , córką Adama chorążego wendeńskiego – małżeństwem byli już w 1670 roku. W 1671 roku urząd skarbnika wiłkomierskiego pełni już ktoś inny. Kazimierz  pojawia się w powiecie grodzieńskim – w roku 1674 reprezentując ten powiat podpisuje elekcję Jana III Sobieskiego, a w latach 1679, 1689 i 1684 występuje, jako deputat grodzieński
do Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego. W dokumentach źródłowych przy dacie 19 XII 1684 roku zapisany został, jako podstoli grodzieński. Urząd ten pełnił,
co najmniej do 19 XII 1685 roku – wówczas, jako podstoli wymieniany jest Mikołaj Oziembłowski. Nie wiadomo jaki urząd i czy w ogóle pełnił Kazimierz przez kolejne trzy lata – w Archiwum Publicznym Potockich znajduje się list Kazimierza Jana Sapiechy (hetman wielki litewski, wojewoda wileński) z 17 X 1688 roku, w którym prosił króla
o urząd dla Krzysztofa Alexandrowicza. Prośba musiała zostać wysłuchana,
ponieważ w kolejnych latach Kazimierz był odnotowywany, jako pisarz ziemski grodzieński, co najmniej od 11 I 1691 do 28 IX 1703 roku. Prawdopodobnie pod koniec 1703 roku Kazimierz Alexandrowicz zmarł. O jego potomkach nic nie jest wiadome. 

Z rejestrów podymnego województwa wileńskiego z 1690 roku wynika, że posiadał 10 dymów w okolicy Niewisza w parafii lackiej (Lack) – niedaleko (Łyczków Niewisza) swoje 25 dymów miał jego brat Stefan Eustachy. 

Źródła:
UWKL_I, s.481 (poz. 3656), s. 288 (poz. 1943)
TRYBUNAŁ_I, s.340, 353, 356
REJ.PODYM_1690_I, s. 215

Powrót do spisu urzędników
Powrót do opisu rodu

Related Images: