Urzędnicy grodzieńscy – ALEKSANDROWICZ Waśko

Aleksandrowicz Waśko z przydomkiem Witold otrzymał od Kazimierza Jagiellończyka pewne grunta w powiecie grodzieńskim, które poprzednio posiadał Jasuda. Niedługo później – 3 VI 1475 roku indyktem z 8 VI otrzymał urząd klucznika grodzieńskiego. Prawdopodobnie to on był protoplastą linii rodu Alexandrowicz wywodzącej się od Wojciecha (Alberta). 

Źródła:
BONIECKI, tom I, s. 30;
UWKL_II, s. 256 (poz.1656);

Powrót do spisu urzędników

Related Images: