Urzędnicy Grodzieńscy – NOWICKI Zachariasz Jan

W spisach urzędników wymieniany, jako strażnik grodzieński, już w 3 VIII 1693 roku. Pisany jako „sędzic grodzieński” (syn sędziego grodzieńskiego). Prawdopodobnie rodzonym bratem Zachariasza był Michał Jerzy.  W 1690 roku obydwaj płacili podatek za
2 dym w okolicy Zubowszczyzna (parafia Odelsk).
Zachariasz zmarł prawdopodobnie w 1693 roku.

Źródła:
Andrzej Rachuba, Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy tom II. Województwo Trockie XIV-XVIII wiek, Warszawa 2009,
s. 346 poz. 2405
Henryk Lulewicz, Metryka Litewska, Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego, Województwo trockie 1690 r., Warszawa 2000, s.118

Related Images: