Poszukiwania aktów metrykalnych danej osoby w niewiadomej parafii rzymsko-katolickiej

Indeks usługi – ID:02
Podstawa: odpłatna działalności pożytku publicznego § 9, ust. 2 , 4 i 6 statutu


Poszukiwania aktów metrykalnych (chrztów/ślubów/zgonów) i/lub innych dokumentów
kościelnych związanych z poszukiwaną osobą (np. ankiety przedmałżeńskie, alegaty, itp.)
dotyczą wskazanej przez zleceniodawcę osoby określonej z imienia i nazwiska.
Zakres poszukiwań (kwerendy) obejmuje parafie rzymsko-katolickie z okresu XVIII-XX
wieku (do 1939 roku *) wchodzące w skład n/w dekanatów:

Dekanat Grodzieński
Dekanat Wołkowyski
Dekanat Sokólski

Kwerenda wykonywana jest w parafiach przynależnych do w/w Dekanatów.
Koszt kwerendy bez względu na poświęcony czas wynosi 100 zł. Powyższa opłata doliczana jest tylko i wyłącznie w przypadku odnalezienia minimum jednego
z zamówionych aktów. Do kosztów kwerendy doliczana jest kwota  20 zł za każdy
odnaleziony akt metrykalny/dokument lub wypis. W przypadku odnalezienia kompletu
aktów (chrztu/ ślubu/zgonu) całkowity koszt wyniesie 160 zł. W cenie podstawowej
odnalezionego aktu (20 zł) Zleceniodawca otrzymuje plik PDF zawierający zdjęcie
aktu/innego dokumentu, opis źródła oraz podstawowe informacje o poszukiwanej osobie
wynikające z danego aktu – wzór raportu.

*podana data jest orientacyjna

Ponadto, do zlecenia można zamówić usługi dodatkowe:

  • tłumaczenie na język polski (z języka rosyjskiego lub łaciny) – 25 zł/akt
  • transkrypcja aktu (komputerowe przepisanie treści aktu spisanego w języku polskim, rosyjskim lub łacinie) – 15 zł/akt
  • uzyskanie potwierdzonego wypisu aktu z Archiwum Archidiecezjalnego
    lub parafii przechowującej księgi (na terenie Polski) – 50 zł/akt
  • wykonanie RAPORTU ROZSZERZONEGO z poszukiwań (zawiera wszystkie opisane elementy: zdjęcia aktów/innych dokumentów i ich charakterystykę, opisy źródeł, tłumaczenia na język polski, transkrypcje wszystkich odnalezionych aktów/innych dokumentów, lokalizację geograficzną miejsc wymienianych w aktach, wnioski  oraz ewentualne wskazówki do dalszych poszukiwań) – 75 zł

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE

 

 Powrót do menu usług

Related Images: