Poszukiwania aktów metrykalnych danej osoby w danej parafii rzymsko-katolickiej

Indeks usługi – ID:01
Podstawa: odpłatna działalności pożytku publicznego § 9, ust. 2 i 4 statutu


Poszukiwania aktów metrykalnych (chrztów/ślubów/zgonów) i/lub innych dokumentów kościelnych związanych z poszukiwaną osobą (np. ankiety przedmałżeńskie, alegaty, itp.) dotyczą wskazanej przez zleceniodawcę parafii oraz osoby. Zakres poszukiwań obejmuje parafie rzymsko-katolickie z okresu XVIII-XX wieku (do 1939 roku *) wchodzące w skład n/w dekanatów:

Dekanat Grodzieński 
Dekanat Wołkowyski
Dekanat Sokólski

Poszukiwanie aktów w danej parafii  jest bezpłatne. Koszty ponoszą Państwo tylko
i wyłącznie w przypadku odnalezienia aktów lub innych dokumentów danej osoby
– 20 zł za jeden odnaleziony akt metrykalny/dokument lub wypis. W przypadku odnalezienia kompletu aktów (chrztu/ ślubu/zgonu) całkowity koszt wyniesie 60 zł.
W cenie podstawowej (20 zł) Zleceniodawca otrzymuje plik PDF zawierający zdjęcie aktu/innego dokumentu, opis źródła oraz podstawowe informacje o poszukiwanej osobie wynikające z danego aktu – wzór raportu

ZLECENIE POSZUKIWAŃ

 

Powrót do menu usług

Related Images: