Witamy w portalu „Rody Grodzieńskie”

Rody Grodzieńskie – kim byli, jak żyli i jak umierali? To zapewne podstawowe pytania,
na które postaramy się odpowiedzieć na kolejnych stronach tego portalu. Opowiemy też historię bezpowrotnie utraconych miejsc stanowiących Grodzieńszczyznę, w różnych czasach zwaną gubernią, ziemią, województwem, powiatem…

Pragniemy podjąć dosyć karkołomne wyzwanie polegające na zebraniu i odtworzeniu losów nie tylko całych rodów, ale także i poszczególnych osób zamieszkujących Grodzieńszczyznę na przestrzeni wieków. W zakresie naszych zainteresowań leżeć będą nie tylko rody szlacheckie, ale również mieszczańskie i chłopskie.
W tym celu tworzymy projekty tematyczne o charakterze badawczym. Pragniemy również zebrać i opracować wszelkie dostępne materiały źródłowe, które pozwolą na stworzenie bazy rodów grodzieńskich oraz różnego rodzaju indeksów (nazwisk, miejsc, herbów, parafii, kościołów, itp.).  Dosyć istotnym elementem jest forum, na którym wszyscy miłośnicy „Grodzieńszczyzny” mogą wyrażać swoje opinie, poszukiwać informacji o swoich przodkach i dzielić się posiadaną wiedzą. Naszym zamysłem jest także stworzenie biblioteki historycznej zawierającej źródła dotyczące przedmiotowego tematu.

Zapraszamy również na naszą stronę na portalu:

Znalezione obrazy dla zapytania facebook

Mamy nadzieję, że strona okaże się użyteczna dla naszych czytelników, których już na wstępie gorąco zapraszamy do uczestnictwa w realizowanych przez nas przedsięwzięciach. Tylko wspólnie możemy odtworzyć i zachować dla potomnych historię ludzi i miejsc, które w chwili obecnej przepadły w mrokach historycznej niepamięci…

Zespół redakcyjny rodygrodzienskie.pl

   
 
Zaszufladkowano do kategorii Strona Główna | Dodaj komentarz

Wielkanoc 2022

 

Zaszufladkowano do kategorii Strona Główna | Dodaj komentarz

Genealogia braci żeglarzy Mieczysława i Piotra Ejsmontów

Ludwik Olczyk

Genealogia braci żeglarzy Mieczysława i Piotra Ejsmontów

Małe Eysymonty, to dawna okolica szlachecka, która zaczęła się kształtować już w XVI stuleciu. Położona na brzegu Świsłoczy, w par. Mała Brzostowica. I chociaż nazwa sugeruje co innego, to była najliczniejsze okolica szlachecka zamieszkała przez Eysymontów herbu Korab. Stąd między innymi wywodził się ostatni stolnik grodzieński i zarządca Ekonomii Grodzieńskiej – Maciej Tadeusz Eysymont (1741-1805).

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Strona Główna | Dodaj komentarz

Boże Narodzenie 2021

Zdrowych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2022 życzy

Zarząd
Stowarzyszenia Rodów Grodzieńskich

 

 

 

Zaszufladkowano do kategorii Strona Główna | Dodaj komentarz

Stowarzyszenie Rodów Grodzieńskich ma swój kanał na YouTube

Zapraszamy wszystkich do obejrzenia pierwszego filmu na naszym kanale. Jest to  prezentacja monografii „Polacy i język polski na Grodzieńszczyźnie”, którą
prowadzi autorka, dr Katarzyna Konczewska z Instytutu Języka Polskiego Polskiej
Akademii Nauk w Krakowie. Prezentacja była częścią spotkania na Zoom
Stowarzyszenia Rodów Grodzieńskich z dnia 22 maja 2021 r. Czekamy na Wasze
polubienia i komentarze! Zapraszamy także do zasubskrybowania naszego kanału.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Strona Główna | Dodaj komentarz

Wielkanoc 2021

Zdrowych, Radosnych Świąt Wielkanocnych życzy 
 
Zarząd 
Stowarzyszenia Rodów Grodzieńskich
 
 
 
Zaszufladkowano do kategorii Strona Główna | Dodaj komentarz

Boże Narodzenie i Nowy Rok 2021

Zdrowych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2021 roku życzy

Zarząd
Stowarzyszenia Rodów Grodzieńskich

Processed by: Helicon Filter;

 

 

Zaszufladkowano do kategorii Strona Główna | Dodaj komentarz

Inwentarze parafii Odelsk (Dekanat Grodzieński) z 1779 i 1787 roku

W Litewskim Narodowym Archiwum Historycznym w Wilnie przechowywany jest zbiór dokumentów zatytułowanych
Inwentarze i wizytacje kościołów i klasztorów Diecezji Wileńskiej 1716-1799
(fond 694 opis 1 dzieło 3381).

W zbiorze tym odnajdujemy między innymi dwa inwentarze parafii odelskiej
(kościół pw. Wniebowzięcia NMP, Dekanat Grodzieński, Odelsk. powiat grodzieński).

Pierwszy z wspomnianych inwentarzy datowany na 16 XII 1779 roku, sporządzony został po śmierci  proboszcz  (komendarza) ks. Michała Wąsowicza – tenże zmarł 14 XII wspomnianego roku.

Po nim proboszczem parafii odelskiej pozostaje ks. Antoni Ignacy Budkiewicz, który wcześniej pełnił zapewne obowiązki wikarego tej parafii. Pierwszy swój akt – już jako proboszcz (komendarz) spisał w styczniu 1780 roku. 

Inwentarz zostaje sporządzony jak już wspomniano 16 XII 1779 roku, przez ks. Mateusza Onufrego (altarzysta kościoła w Nowym Dworze) lecz podpisany dopiero 31 V 1780 roku. W dokumencie wymienia się majątek przynależny do parafii, w tym: zboża w szopie, zwierzęta w oborze, mobilia plebańskie (ruchomości), naczynia różne, zabudowania plebani i folwarku Plebanowce, gumna. 

Taki majątek w 1779 roku przyjmuje ks. Budkiewicz. Niespełna dwa lata po przejęciu parafii odbywa się wizytacja dekanalna – w dniu 13 XII 1782 roku dziekan grodzieński
ks. Jerzy Eysymont wizytuje kościół parafialny w Odelsku. W sporządzonym wówczas dokumencie opisuje kościół, plebanię, sprzęt kościelny, szpital, folwark oraz kościół Dominikanów w Klimówce. Wspomina także grobowiec rodziny Ozeryckich
i Pancerzyńskich z 1740 roku, którego fundatorem był Ludwik Pancerzyński herbu Trzaska (chorąży grodzieński ożeniony z Konstancją z Skirmuntów, która wniosła w posagu ziemię Usnarz). Spisuje także  wszystkie wsie należące do parafii – wówczas parafia liczył 4 319 wiernych i przynależała do dekanatu grodzieńskiego. 

Ks. Antoni Ignacy Budkiewicz swoją posługę duszpasterską w Odelsku sprawował do 1787 roku – zmarł 28 III 1787 roku przeżywszy 53 lata i pochowany został na cmentarzu odelskim. 

Przez te kilka lat posługi głównie zmagał się z znaczącym ubywaniem wiernych z parafii. Znaczącą konkurencję stanowił wówczas klasztor i świątynia ojców dominikanów
w Klimówce ze słynnym na całą okolicę cudownym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Coraz więcej wiernych chrzciło tam swoje dzieci , korzystało z ostatniego namaszczenia oraz grzebania umarłych na klasztornym cmentarzu. Na początku lat 80-tych XVIII wieku zjawisko to przybrało nagminny już charakter. W 1782 roku ks. Budkiewicz stwierdza : kościół parafialny inney nie ma przykrości od jx. Dominikanów, prócz wdzierania się
y namawiania parafianow do grzebania w jch kościele, tudziesz administrowania Sakramentu Extrema Uncitonis
. Kilka lat później w piśmie skierowanym do Biskupa Wileńskiego stwierdza, że wtrącają się bez żadnego prawa ani pozwolenia, chrzczą,chowają, a do spowiedzi chorych lenią się i świętych olejów nie mają […] parafianów buntują z tymi naukami, iż kto będąc w różańcu umiera nie będzie w ich kościele pochowany, nie będzie zbawiony…

W dniu 3 V 1787 roku  ks. Jan Leopold Pełczyński – proboszcz parafii Krynki i notariusz Dekanatu Grodzieńskiego sporządza dokument zatytułowany:

Inwentarz sporządzony po śmierci Jx. Antoniego Butkiewicza przy podanei Plebanij Odelskiey Jx. ndrzejowi Skindzielewskiemu za Jurnamentem JO.X Pasterza Biskupa Wileńskiego przez mnie niżey na podpisie wyrażonego.

Inwentarz wymienia m.in. zabudowania plebańskie, wyposażenie kościoła, ogród, dwie karczmy w mieście, pole plebańskie, m.in. koło Zubrzycy Wielkiej, sianożęć zwana „Kamendulka”, sianożęć nad Świsłoczą, folwark Trzeciowszczyzna alias Plebanowce należący do kapituły wileńskiej, drzewo na opał pochodzi z boru Hledzianka koło Krynek, dziesięcina zaś z folwarku Dubno należącego do starostwa Wołpa.

Kolejnym proboszczem parafii odelskiej zostaje ks. Andrzej Skindzielewski, który swoją posługę pełni do 17 V 1803 roku roku (zrzeka się  ze względu na zły stan zdrowia).


Pobierz w wersji PDF

Zaszufladkowano do kategorii Strona Główna | Dodaj komentarz

Nowe zasoby archiwalne w zbiorach Stowarzyszenia

W naszych zasobach przybyły kolejne 24 spisy wiernych parafii rzymskokatolickich dekanatów: wilejskiego, nawilejskiego i wileńskiego z lat 1859-1871 pochodzące
z Litewskiego Narodowego Archiwum Historycznego (LVIA).
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na naszą stronę udostępniania zasobów

Dekanat Wilejski

 1. LVIA 604/3/1296_01 Spis Parafii Radoszkowice za rok 1868 (Nowość!)
 2. LVIA 604/3/1296_02 Spis Parafii Budsław za rok 1868 (Nowość!)
 3. LVIA 604/3/1296_03 Spis Parafii Dołhinów za rok 1868 (Nowość!)
 4. LVIA 604/3/1296_04 Spis Parafii Radoszkowice za rok 1868 (Nowość!)
 5. LVIA 604/3/1296_05 Spis Parafii Kościeniewicze za rok 1868 (Nowość!)
 6. LVIA 604/3/1296_06 Spis Parafii Krzywicze za rok 1868 (Nowość!)
 7. LVIA 604/3/1279 Spis parafii Ilja z 1862 roku (Nowość!)
 8. LVIA 604/3/1286 Spis parafii Ilja z 1865 roku (Nowość!)

Dekanat Wileński

 1. LVIA 604/3/1258_01 Spis parafii Niemenczyn z 1859 roku (Nowość!)
 2. LVIA 604/3/1258_02 Spis parafii Suderwa z 1859 roku (Nowość!)
 3. LVIA 604/3/1258_03 Spis parafii Dukszty z 1859 roku (Nowość!)
 4. LVIA 604/3/1258_04 Spis parafii Kiernów z 1859 roku (Nowość!)
 5. LVIA 604/3/1258_05 Spis parafii Czabiszki z 1859 roku (Nowość!)
 6. LVIA 604/3/1258_06 Spis parafii Muśniki z 1859 roku (Nowość!)
 7. LVIA 604/3/1258_07 Spis parafii Mejszgoła z 1859 roku (Nowość!)
 8. LVIA 604/3/1258_08 Spis parafii Werki z 1859 roku (Nowość!)

Dekanat Nadwilejski

 1. LVIA 604/3/1298_01 Spis parafii Wołkołata z 1871 roku (Nowość!)
 2. LVIA 604/3/1298_02 Spis parafii Duniłowicze z 1871 roku (Nowość!)
 3. LVIA 604/3/1298_03 Spis parafii Dzierkowszczyzna z 1871 roku (Nowość!)
 4. LVIA 604/3/1298_04 Spis parafii Łuczaj z 1871 roku (Nowość!)
 5. LVIA 604/3/1298_05 Spis parafii Zadziew z 1871 roku (Nowość!)
 6. LVIA 604/3/1298_06 Spis parafii Postawy z 1871 roku (Nowość!)
 7. LVIA 604/3/1298_07 Spis parafii Parafianowo z 1871 roku (Nowość!)
 8. LVIA 604/3/1298_08 Spis parafii Miadzioł z 1871 roku (Nowość!)
Zaszufladkowano do kategorii Strona Główna | Dodaj komentarz

Rezultaty Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków

W dniu 30 maja 2020 roku za pośrednictwem komunikatora ZOOM odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rodów Grodzieńskich.
W trakcie zebrania jednomyślnie wybrano nowy Zarząd Stowarzyszenia oraz powołano nową Komisję Rewizyjną. 
Pierwszy raz w historii Stowarzyszenia przyznano także tytuł honorowego członka. Przewodniczący Zebrania wygłosił podsumowanie prawie trzyletniej działalności Stowarzyszenia. W trakcie zebrania podjęto trzy uchwały. 

Z dniem 30 maja 2020 roku w skład Zarządu weszli:

Prezes – Piotr Paweł CYPLA
Wiceprezes – Rafał JUROWSKI
Członek Zarządu/Sekretarz – Aleksandra NADZIEJKO
Członek Zarządu/Skarbnik – Izabela ZAWADZKA
Członek Zarządu – Jolanta KLAWE

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Andrzej RYBUS-TOŁŁOCZKO
Członek – Zbigniew TOŁŁOCZKO
Członek – Anna NOWOBILSKI-VASILIOS

Pierwszy raz w trzyletniej historii Stowarzyszenia na podstawie §14 ust. 1-2 statutu przyznano tytuł honorowego członka. W uznaniu zasług, wielkiego autorytetu oraz wkładu pracy  w w zakresie działań określonych w §8 pkt 1-4 statutu tytuł ten przyznano

Pani Alicji RYBAŁKO (Niemcy)

Zaszufladkowano do kategorii Strona Główna | Dodaj komentarz

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rodów Grodzieńskich

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Rodów Grodzieńskich zapraszamy wszystkich członków na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 
w dniu 30 maja 2020 roku o godz. 13:00
za pośrednictwem komunikatora ZOOM.
Każdy z Państwa powinien już na swoje adresy mailowe otrzymać informacje od Prezesa Stowarzyszenia związane z uruchomieniem ZOOM oraz z planowanym programem zebrania. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt.

Link będzie aktywny od godziny 12:00 i będziemy mogli robić testy czy wszystko działa.
Po kliknięciu w link będziecie mieli Państwo do wyboru:

1. ściągnąć aplikację Zoom Meeting na komputer
2. brać udział w spotkaniu poprzez przeglądarkę.

Państwo decydujcie jak będzie wygodniej.

Proponowany program Walnego Zebrania Członków:

1. Wybór przewodniczącego i protokolanta
2. Informacja o działaniach Zarządu
3. Wybór  nowego Zarządu
4. Wybór nowej Komisji Rewizyjnej
5. Sprawy różne.

Zaszufladkowano do kategorii Strona Główna | Dodaj komentarz