PR009

INDEKSY GRODZIEŃSKICH KSIĄG METRYKALNYCH Z XVII-XX WIEKU

W latach 2019-2023 Stowarzyszenie Rodów Grodzieńskich planuje wydanie X tomów indeksów ksiąg metrykalnych w zakresie parafii rzymskokatolickich Grodzieńszczyzny:

TOM I – Parafia w Jeziorach – śluby do 1799 roku
TOM II – Parafia w Jeziorach – śluby: lata 1800-1850
TOM III – Parafia w Jeziorach – śluby: lata 1851-1900
TOM IV – Parafia w Jeziorach – chrzty do 1799 roku
TOM V – Parafia w Jeziorach – chrzty: lata 1800-1850
TOM VI – Parafia w Jeziorach – zgony do 1799 roku
TOM VII – Parafia w Jeziorach – zgony: lata 1800-1850
TOM VIII – Parafia w Repli – śluby: lata 1800-1850
TOM IX – Parafia w Repli – chrzty: lata 1800-1850
TOM X – Parafia w Repli – zgony: lata 1800-1850

Powyższe publikacje zostaną wydane zarówno w wersji książkowej, jak i elektronicznej (dokument PDF). 

W celu wsparcia projektu należy: 

  • poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY WSPARCIA zadeklarować darowiznę jednorazową lub cykliczną, wpisać numer projektu (PR009) oraz wymagane
    w formularzu dane
  • wpłacić zadeklarowaną darowiznę na cele statutowe na rachunek bankowy Stowarzyszenia 77 1750 0012 0000 0000 3791 5629 z dopiskiem
    „DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE – PR009”

Powrót do menu projektów wydawniczych


Related Images: