KSIĘGI METRYKALNE W ZASOBACH NIAB

W Narodowym Historycznym Archiwum Białorusi w Grodnie przechowywane są  księgi metrykalne parafii rzymskokatolickich pochodzące w niektórych przypadkach nawet
z początkowych dekad XVII wiek – np. księgi parafii Odelsk od 1618 roku.  Będą to więc księgi z czasów Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Największą część zbioru stanowią jednak księgi metrykalne  z czasów panowania na ziemiach wschodnich Imperium Rosyjskiego. W zbiorze znajdują się księgi prawie z całej guberni grodzieńskiej
(za wyjątkiem ujezdu białostockiego).
Początkowo w skład guberni grodzieńskiej wchodziło 8 ujezdów (powiatów),
a od 1843 było ich 9: białostocki,  bielski,  brzeski,  grodzieński,  kobryński,  prużański, słonimski, sokólski, wołkowyski.
Zbiór zawiera również księgi metrykalne z  ziem polskich, na których utworzone zostały  inne gubernie Imperium Rosyjskiego – między innymi z: wileńskiej, kowieńskiej, mińskiej, mohylewskiej, podolskiej). W zbiorze znajduje się także wiele ksiąg z XX wieku, a w tym spora ilość ksiąg z czasów II Rzeczypospolitej – nawet do 1939 roku. 
Poniżej odnośnik do pełnego katalogu ksiąg metrykalnych NIAB:

Wykaz ksiąg metrykalnych w zasobach NIAB (wg parafii)

POWIAT GRODZIEŃSKI (GRODNO)
/w odnośnikach opisano zasoby/

Brzostowica Wielka (Wielka Brzostowica) 
Brzostowica Mała (Mała Brzostowica)
Druskienniki
Grodno (Bernardyni)
Grodno (Fara) 
Grodno (Zaniemeński) 
Hoża
Indura
Jeziory
Kaszubińce
Kamionka 
Krynki 
Kwasówka 
Łunna 
Mikielewszczyzna
Mosty 
Porzecze 
Usnarz-Makarowce 
Wielkie Ejsymonty (Ejsymonty Wielkie) 
Wołpa 

Ponadto, zbiór zawiera księgi metrykalne pochodzące z parafii rzymskokatolickich znajdujących się w następujących ujezdach/powiatach guberni grodzieńskiej
i późniejszego województwa białostockiego: 

POWIAT BIELSKI (BIELSK)

 • Boćki (powiat Bielsk)
 • Ciechanowiec (powiat Bielsk)
 • Dołubowo (powiat Bielsk)
 • Domanowo (powiat Bielsk)
 • Drohiczyn (powiat Bielsk)
 • Granne (powiat Bielsk)
 • Milejczyce (powiat Bielsk)
 • Łubin Kościelny (powiat Bielsk)
 • Narew (powiat Bielsk)
 • Osmola (powiat Bielsk)
 • Ostrożany (powiat Bielsk)
 • Pobikry (powiat Bielsk)
 • Perlejewo (powiat Bielsk)
 • Rudka (powiat Bielsk)
 • Siemiatycze (powiat Bielsk)
 • Strabla (powiat Bielsk)
 • Winna Poświętna (powiat Bielsk)
 • Wyszki (powiat Bielsk)
 • Topczewo (powiat Bielsk)

POWIAT BRZESKI (BRZEŚĆ)

 • Brześć (powiat Brześć)
 • Czermawczyce (powiat Brześć)
 • Kamieniec Litewski (powiat Brześć Litewski)
 • Morozowicze (powiat Brześć)
 • Stawy (powiat Brześć)
 • Tokary (powiat Brześć)
 • Wielamowicze/Wilanowicze (powiat Brześć)
 • Wierzchowce (powiat Brześć)
 • Wistycze (powiat Brześć)
 • Wołczyn (powiat Brześć)
 • Wysokie Litewskie (powiat Brześć)

POWIAT KOBRYŃSKI (KOBRYŃ)

 • Bezdzież (powiat Kobryń)
 • Braszewicze (powiat Kobryń)
 • Buchowicze (powiat Kobryń)
 • Czerewacze (powiat Kobryń)
 • Dywin (powiat Kobryń)
 • Horodec (powiat Kobryń)
 • Janów (powiat Kobryń)
 • Kobryń (powiat Kobryń)
 • Krupczyce (powiat Kobryń)
 • Zbirogi (powiat Kobryń)

POWIAT PRUŻAŃSKI (PRUŻANY)

 • Bereza Kartuska (powiat Prużany)
 • Kiwatycze (powiat Prużany)
 • Narewka (powiat Prużany)
 • Prużany (powiat Prużany)
 • Siehniewicze  (powiat Prużany)
 • Sielec (powiat Prużany)
 • Szereszów (powiat Próżany)

POWIAT SŁONIMSKI (SŁONIM)

 • Dziatło (powiat Słonim)
 • Dziewiątkowicze (powiat Słonim/Wołkowysk)
 • Dereczyn (powiat Słonim)
 • Dworzec (powiat Słonim)
 • Kosów (powiat Słonim)
 • Łukonica (powiat Słonim)
 • Mołczadź (powiat Słonim)
 • Rendzinowszczyzna (powiat Słonim)
 • Rohotna (powiat Słonim)
 • Słonim (powiat Słonim)
 • Różana (powiat Słonim)

POWIAT SOKÓLSKI (SOKÓŁKA)

 • Dąbrowa (powiat Sokółka)
 • Janów (powiat Sokółka)
 • Korycin (powiat Sokółka)
 • Kundzin (powiat Sokółka)
 • Kuźnica (powiat Sokółka)
 • Nowy Dwór (powiat Sokółka)
 • Odelsk (powiat Sokółka)
 • Sidra (powiat Sokółka)
 • Sokolany (powiat Sokółka)
 • Sokółka (powiat Sokółka)
 • Suchowola (powiat Sokółka)
 • Zalesie (powiat Sokółka)

POWIAT WOŁKOWYSKI (WOŁKOWYSK)

 • Jałówka (powiat Wołkowysk)
 • Łapienice (powiat Wołkowysk)
 • Łysków (powiat Wołkowysk)
 • Miżerycze (powiat Wołkowysk)
 • Piaski (powiat Wołkowysk)
 • Podroś (powiat Wołkowysk)
 • Porozowo (powiat Wołkowysk)
 • Roś (powiat Wołkowysk)
 • Strubnica (powiat Wołkowysk)
 • Śledzianów (powiat Drohiczyn)
 • Świsłocz (powiat Wołkowysk)
 • Zalewa (powiat Wołkowysk)
 • Zalewiany (powiat Wołkowysk)

Powrót do menu zasobów

Related Images: