Grodzieńskie nazwiska w Polsce – frekwencja w 2018 roku

Autor: Piotr Paweł Cypla

Jakiś czas temu na stronie Ministerstwa Cyfryzacji opublikowano statystyki dotyczące między innymi występowania (frekwencji) nazwisk w Polsce w 2018 roku. W tabeli poniżej przedstawiono zaledwie ponad 100 nazwisk – oczywiście jest to lista niepełna. Zobaczmy zatem jak prezentują się obecnie w Polsce nazwiska typowo grodzieńskie…

lista alfabetyczna

NAZWISKO PŁEĆ SUMA
mężczyzna kobieta
ANCUTA 59 68 127
ANTUSZEWICZ 47 39 86
ANTUSZEWSKI 23 24 47
BIAŁOKOZ 30 28 58
BIERGIEL 27 24 51
BOGATKO 109 109 218
BOHATYREWICZ 45 46 91
BOHATYROWICZ 10 7 17
BYLCZYŃSKI 32 21 53
CYDZIK 267 249 516
CYPLA 2 1 3
CZERNIAWSKI 1540 1492 3032
DASZKIEWICZ 1060 1083 2143
DAWIDOWICZ 1743 1811 3554
DOBRZYLEWSKI 0 0 0
DOCHA 0 0 0
DOWMONT 14 10 24
DOWMONTT 0 6 6
EJSMOND 49 42 91
EJSMONDT 4 2 6
EJSMONT 688 715 1403
EJSMONTT 2 5 7
EJSMUND 25 18 43
EJSMUNDT 2 0 2
EJSMUNT 10 10 20
EJSSYMONT 7 3 10
EJSYMOND 2 2 4
EJSYMONDT 4 0 4
EJSYMONT 95 104 199
EYSMONT 12 7 19
EYSYMONT 0 18 18
EYSYMONTT 33 34 67
GLINDZICZ 0 0 0
GROBICKI 54 56 110
HARDZIEJ 25 25 50
HLEBOWICZ 126 141 267
HORBACZEWSKI 172 185 357
HRYNCEWICZ 101 119 220
HRYNIEWICZ 842 794 1636
HUSZCZA 291 292 583
JASKOŁD 0 0 0
JELSKI 184 174 358
JODKO 340 335 675
JODKOWSKI 136 163 299
JUROWSKI 220 218 438
KALENKIEWICZ 8 5 13
KAMIEŃSKI 736 730 1466
KOŁŁĄTAJ 144 122 266
KONSTANTYNOWICZ 217 247 464
KOREJWA 6 6 12
KOREJWO 250 252 502
KOREWO 36 31 67
KOREYWO 7 5 12
KOROZA 57 49 106
KOZŁOWICKI 7 4 11
KRAŚNICKI 608 627 1235
KULIKOWSKI 2250 2255 4505
LEWONIEWSKI 73 76 149
LISOWSKI 7185 7926 15111
ŁOZOWICKI 108 100 208
MINUCZYC 19 16 35
MORDASEWICZ 54 39 93
MORDASIEWICZ 101 91 192
NARBUT 76 78 154
NARBUTT 60 55 115
NIETUPSKI 282 271 553
OBUCHOWICZ 346 334 680
OBUCHOWSKI 660 698 1358
OLENDZKI 234 211 445
OLENSKI 4 4 8
OLEŃSKI 0 151 151
OLĘDZKI 1064 1038 2102
OLICHWIEROWICZ 15 17 32
OLIZAROWICZ 79 85 164
ORECHWA 8 5 13
ORECHWO 30 38 68
PACENKO 36 27 63
PACYNKO 45 45 90
PANCEWICZ 157 159 316
PARCHOWSKI 25 24 49
PETELCZYC 70 63 133
PŁOŃSKI 1144 1079 2223
POCZOBUT 104 87 191
POCZOBUT-ODLANICKI 2 8 10
POCZOBUTT 21 26 47
POCZOBUTT-ODLANICKI 2 2 4
PÓŁJANOWSKI 42 32 74
PUCIŁOWSKI 452 435 887
PUŁJANOWSKI 11 14 25
RADZIWANOWSKI 97 103 200
RADZIWONOWSKI 29 22 51
RAUBA 68 49 117
RAUBO 211 194 405
RODZIEWICZ 1368 1415 2783
ROMER 39 39 78
SAROSIEK 297 260 557
SIEMASZKO 834 811 1645
SIEZIENIEWSKI 35 31 66
SIPOWICZ 177 174 351
SKURAT 41 29 70
STANIEWSKI 806 792 1598
STARZYŃSKI 1816 1922 3738
STECKIEWICZ 338 328 666
STRUPIŃSKI 116 107 223
STRZAŁKOWSKI 2116 2208 4324
SZACIŁŁO-KULIKOWSKI 8 9 17
SZCZUKA 817 773 1590
TOŁŁOCZKO 132 151 283
TOŁOCZKO 334 362 696
TRZECIAK 3584 3485 7069
UHLIG 10 9 19
UHLIK 7 7 14
WINCZA 73 75 148
ZANIEWSKI 1204 1157 2361
ZAPOLSKI 445 455 900
ŻUK 3485 3298 6783
ŻUKOWSKI 6672 6537 13209

Jakie z tego płyną wnioski?

Według Jarosława Macieja Zawadzkiego – autora książki pt. „1000 najpopularniejszych nazwisk w Polsce” (Warszawa 2002), nazwiska na podstawie frekwencji ich występowania można podzielić na co najmniej osiem kategorii:

 • najpopularniejsze – powyżej 75 000 osób
 • bardzo popularne – 37 001 – 75 000 osób
 • popularne – 16 001 – 37 000 osób
 • o średniej frekwencji – 2001 – 16 000 osób
 • o niskiej frekwencji – 901 – 2000 osób
 • rzadkie – 31 – 900 osób
 • unikaty – 10 – 30 osób
 • kurioza – 1 – 9 osób

Część nazwisk grodzieńskich pojawiła się w Polsce dopiero po zakończeniu II wojny światowej w czasach powszechnej repatriacji Polaków z dawnych obszarów kresowych. Spora grupa nazwisk występowała w Polsce już w XV wieku, np. Kulikowski, Lisowski, Żukowski – potomkowie tych rodów przybyli na Grodzieńszczyznę na przełomie XVI wieku i tam pozostawali przez kolejne wieki. 

Nazwiska typowo grodzieńskie, takie jak: Dobrzylewski, Docha, Glindzicz, Jaskołd w 2018 roku nie posiadają w Polsce żadnej reprezentacji. Grupę nazwisk w kategorii kurioza stanowią: Ejsmond/Ejsymondt/Ejsmondt/Ejsmontt, Poczobutt-Odlanicki, Dowmontt, Cypla. W tej grupie 23 z 44 osób tworzą oboczności nazwiska Ejsymot.

lista według frekwencji nazwiska

kurioza M K RAZEM
EJSMUNDT 2 0 2
CYPLA 2 1 3
EJSYMOND 2 2 4
EJSYMONDT 4 0 4
POCZOBUTT-ODLANICKI 2 2 4
DOWMONTT 0 6 6
EJSMONDT 4 2 6
EJSMONTT 2 5 7
OLENSKI 4 4 8
      44

Frekwencję 244 osób  tworzą nazwiska z kategorii unikaty, gdzie dosyć widocznie pojawiają się oboczności nazwisk z kategorii kurioza.

lista według frekwencji nazwiska

unikaty K M RAZEM
EJSSYMONT 7 3 10
POCZOBUT-ODLANICKI 2 8 10
KOZŁOWICKI 7 4 11
KOREJWA 6 6 12
KOREYWO 7 5 12
KALENKIEWICZ 8 5 13
ORECHWA 8 5 13
UHLIK 7 7 14
BOHATYROWICZ 10 7 17
SZACIŁŁO-KULIKOWSKI 8 9 17
EYSYMONT 0 18 18
EYSMONT 12 7 19
UHLIG 10 9 19
EJSMUNT 10 10 20
DOWMONT 14 10 24
PUŁJANOWSKI 11 14 25
      254

Kolejną  dosyć reprezentatywną grupę tworzą nazwiska z kategorii rzadkie, które łącznie nosi 16 109 osób skupionych tak naprawdę w 55 rodach (występujące oboczności nazwisk). 

lista według frekwencji nazwiska

rzadkie M K RAZEM
OLICHWIEROWICZ 15 17 32
MINUCZYC 19 16 35
EJSMUND 25 18 43
ANTUSZEWSKI 23 24 47
POCZOBUTT 21 26 47
PARCHOWSKI 25 24 49
HARDZIEJ 25 25 50
BIERGIEL 27 24 51
RADZIWONOWSKI 29 22 51
BYLCZYŃSKI 32 21 53
BIAŁOKOZ 30 28 58
PACENKO 36 27 63
SIEZIENIEWSKI 35 31 66
EYSYMONTT 33 34 67
KOREWO 36 31 67
ORECHWO 30 38 68
SKURAT 41 29 70
PÓŁJANOWSKI 42 32 74
ROMER 39 39 78
ANTUSZEWICZ 47 39 86
PACYNKO 45 45 90
BOHATYREWICZ 45 46 91
EJSMOND 49 42 91
MORDASEWICZ 54 39 93
KOROZA 57 49 106
GROBICKI 54 56 110
NARBUTT 60 55 115
RAUBA 68 49 117
ANCUTA 59 68 127
PETELCZYC 70 63 133
WINCZA 73 75 148
LEWONIEWSKI 73 76 149
OLEŃSKI 0 151 151
NARBUT 76 78 154
OLIZAROWICZ 79 85 164
POCZOBUT 104 87 191
MORDASIEWICZ 101 91 192
EJSYMONT 95 104 199
RADZIWANOWSKI 97 103 200
ŁOZOWICKI 108 100 208
BOGATKO 109 109 218
HRYNCEWICZ 101 119 220
STRUPIŃSKI 116 107 223
KOŁŁĄTAJ 144 122 266
HLEBOWICZ 126 141 267
TOŁŁOCZKO 132 151 283
JODKOWSKI 136 163 299
PANCEWICZ 157 159 316
SIPOWICZ 177 174 351
HORBACZEWSKI 172 185 357
JELSKI 184 174 358
RAUBO 211 194 405
JUROWSKI 220 218 438
OLENDZKI 234 211 445
KONSTANTYNOWICZ 217 247 464
KOREJWO 250 252 502
CYDZIK 267 249 516
NIETUPSKI 282 271 553
SAROSIEK 297 260 557
HUSZCZA 291 292 583
STECKIEWICZ 338 328 666
JODKO 340 335 675
OBUCHOWICZ 346 334 680
TOŁOCZKO 334 362 696
PUCIŁOWSKI 452 435 887
ZAPOLSKI 445 455 900
      16109

W kategorii nazwisk o niskiej frekwencji pojawia się 11 931 osób zawartych w 8 rodach:

lista według frekwencji nazwiska

o niskiej frekwencji M K RAZEM
KRAŚNICKI 608 627 1235
OBUCHOWSKI 660 698 1358
EJSMONT 688 715 1403
KAMIEŃSKI 736 730 1466
SZCZUKA 817 773 1590
STANIEWSKI 806 792 1598
HRYNIEWICZ 842 794 1636
SIEMASZKO 834 811 1645
      11931

Ostatnią grupę stanowią nazwiska zaliczane do kategorii o średniej frekwencji – łącznie 14 nazwisk z reprezentacją 72 937 osób:

lista według frekwencji nazwiska

o średniej frekwencji M K RAZEM
OLĘDZKI 1064 1038 2102
DASZKIEWICZ 1060 1083 2143
PŁOŃSKI 1144 1079 2223
ZANIEWSKI 1204 1157 2361
RODZIEWICZ 1368 1415 2783
CZERNIAWSKI 1540 1492 3032
DAWIDOWICZ 1743 1811 3554
STARZYŃSKI 1816 1922 3738
STRZAŁKOWSKI 2116 2208 4324
KULIKOWSKI 2250 2255 4505
ŻUK 3485 3298 6783
TRZECIAK 3584 3485 7069
ŻUKOWSKI 6672 6537 13209
LISOWSKI 7185 7926 15111
      72937

Współcześnie w Polsce nazwiska o grodzieńskich korzeniach nosi łącznie 101 275 osób,
w tym: 50 426 płci męskiej i 50 849 płci żeńskiej. Żadne z nazwisk grodzieńskich nie osiąga najwyższych kategorii (najpopularniejszych, bardzo popularnych, popularnych). 

Related Images:

Ten wpis został opublikowany w kategorii Strona Główna. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

2 odpowiedzi na Grodzieńskie nazwiska w Polsce – frekwencja w 2018 roku

 1. Wojciech pisze:

  Nie wiem na ile był to element napływowy w przedwojennym Grodnie, ale indeks nazwisk w Polsce wykazuje 18 osób o nazwisku Lejnsztern. Groby Lejnszternów/Lenszternów znajdują się na cmentarzu grodzieńskim [stary cmentarz]. Czy ktoś z Państwa ma więcej informacji dotyczących tej rodziny?

 2. Rafal Jurowski pisze:

  Opracowanie jest interesujące, jednak w większości oparte jest na nazwiskach rodzin szlacheckich. Trzeba jednak podkreślić, że społecznością Grodzieńszczyzny nie była jedynie szlachta.

  Nasza wiedzę o grodzieńskich rodach szlacheckich jest całkiem spora, choć na pewno nie kompletna, jednak wiedza na temat grodzieńskich rodów chłopskich czy mieszczańskich, których było najwięcej, jest dużo mniejsza. Może ktoś podejmie się stworzenia podobnych opracowań zawierających informacje o rodach chłopskich i mieszczańskich, nazwisk charakterystycznych jest tam także sporo ?

  Odnośnie mojego nazwiska to Jurowskich trochę ubyło od czasu mapek ze strony Moikrewni.pl Zapewne jest to związane z emigracją. Nie wszyscy wśród tych 438 osób mają swoje korzenie w okolicy Jureiwcze, zapewne moich będzie połowa tej liczby. Spore gniazdo Jurowskich jest w okollicach Łasku, jednak rodzina ta nie ma żadnych związków z moją.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *