Popis szlachty grodzieńskiej 1765 roku – Okolica Sarosieki

Z okolicy Sarosieki przypisanej do parafii odelskiej wystawiono: 25 uczestników, w tym: 21 konnych i 4 pieszych. Wyposażenie wojenne uczestników:

 • kompletny moderunek „z wszelkim porządkiem do woyny zgodnym” – 6
 • szabel –19
 • pistolety 4 pary
 • karabiny1

 Lista uczestników:

 1.  Imć pan Jakub Sarosiek na koniu wilczatym z szablą.
 2. Imć pan Andrzey Sarosiek na koniu karym z szablą.
 3. Imć pan Marcin Sarosiek na koniu karym z szablą.
 4. Imć pan Jerzy Narbut na koniu gniadym z szablą.
 5. Imć pan Jerzy Sarosiek na koniu białym z szablą.
 6. Imć pan Piotr Petelczyc na koniu karym z szablą.
 7. Imć pan Michał Sarosiek na koniu gniadym z szablą.
 8. Imć pan Józef Cidzik na koniu karym z szablą.
 9. Imć pan Bartłomiey Poczobut na koniu białym z szablą.
 10. Imć pan Piotr Sarosiek na koniu białym z szablą.
 11. Imć pan Andrzey Sarosiek na koniu płowym z szablą.
 12. Imć pan Timotey Sarosiek z szablą, pieszy.
 13. Imć pan Michał Cidzik z szablą, pieszy.
 14. Imć pan Maciey Sarosiek z szablą, pieszy.
 15. Wielmożny imć pan Karol Pancerzyński – sędzia grodzki Mozyrski z wielkiey Zubrzycy na koniu z karogniadym we wszelkim należytym porządku iak do woyny.
 16. Wielmożny imć pan Stefan Nowicki – krayczy Orszański, na koniu gniadym ze wszelkim należytym porządkiem iak do woyny,z Ubowszczyzny y Milenek.
 17. Wielmożny imć pan Michał Nowicki podczaszy Latyczewski takoż na koniu gniadym ze wszelkim porządkiem iak do woyny,z Ubowszczyzny.
 18. Imć pan Paweł Kmita z Miszkinik y Broszkowszczyzny na koniu gniadym z szablą y pistoletami.
 19. Imć pan Felician Ihnatowicz – podstolic Wiiski, na koniu gniadym we wszelkim porządku iak do woyny,Z Pisarzowcow, Grzybowczyzny y Chmielowczyzny.
 20. Imć pan Maciey Ihnatowicz na koniu kasztanowatym przy szabli z Miszkinik.
 21. Imć pan Franciszek Ihnatowicz na koniu kasztanowaty z szablą, pistoletami, z Miszkinik.
 22. Imć pan Jerzy Olizarowicz z Kroblakow na koniu kasztanowatym z szablą, pistoletami.
 23. Imć pan Antoni Budkowski z Kroblakow na koniu szpakowatym z moderunkiem do woyny zgodnym.
 24. Imć pan Adam Olizarowicz na koniu siwym z szablą y karabinem.
 25. Imć pan Jan Olizarowicz z Milenek na koniu płowym z szablą y pistoletami.

Powrót do spisu parafii odelskiej

 

Related Images:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *