Popis Wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego 1565

Opracował: Sławomir OLCZYK

Chorągiew Grodzieńska

Miesiąca lipca 13 dnia

 • Chorąży Grodzieński Bogusz Piotrowicz Micuta z imienia ojczystego Oży stawił konia zbrojno po usarsku, z folwarku kupionego Makiszyczyna i z zakupionego folwarku Andruszowskiego Ruszty konia zbrojno po usarsku, a za ojca swojego z imienia wysłużonego Świsłoczy stawił konia zbrojno po usarsku.

We wtorek miesiąca lipca 17 dnia

 • Razmusowa Pieska Dorotaz Nowdziejkowszczyzny, 2 konie w pancerzu, w przyłbicy z oszczepem, a draba 1 z siekierą, z mieczem.
 • Janowa (Iwanowaja) Starodubcowakonia w pancerzu, w przyłbicy, z oszczepem.

W poniedziałek miesiąca lipca 23 dnia (prawdopodobnie błąd w dacie)

 • Jan (Iwan) Karpwysłał 9 służebników na koniach w pancerzu, w przyłbicy z star., z driewu, i drabów 4, 2 z rucznicami, a 2 z oszczepem.

W poniedziałek miesiąca lipca 241 dnia

 • Stanisław Hladowicki, wedle powinności stwaił się konno w pancerzu, z pr. (może w przyłbicy), z siekierą i arkabuzem, a na łasku gospodarskiego konia w pancerzu w pr., z sagajdakiem, z oszczepem.
 • Marcin Kuncewicz, konno w pancerzu, w przyłbicy, z sagajdakiem, z oszczepem.
 • Marcin Wiński, konno w pancerzu, w przyłbicy, z sagajdakiem, z oszczepem.
 • Bazyli (Wasyl) Harasimowicz, konno w pancerzu, w przyłbicy, z sagajdakiem, z oszczepem.
 • Błażej Szuszkiewicz, z Czergi konno, w kaftanie z przyłbicą, z oszczepem.
 • Kondrat Harasimowicz, konno w pancerzu w przyłbicy z kordem.
 • Roman Janowicz Jankowicz, z Czergi na wałachu, z oszczepem.
 • Ostafi Bohdanowicz Steckiewicz, z Czergi konno w pancerzu, w przyłbicy z oszczepem.
 • Maksym Zaniewicz, z Czergi konno w pancerzu, w przyłbicy z oszczepem.
 • Opanas Pawłowicz Koroza, na wałachu w kaftanie z oszczepem.
 • Seńko Bohdanowicz, z Czergi na wałachu z oszczepem.
 • Sidor Kościukowicz, z Czergi konno w kaftanie z oszczepem.
 • Olechno Pacenkowicz, z Czergi konno w pancerzu, z tarczą i oszczepem.

W czwartek miesiąca lipca 26 dnia

 • Hryszko Jurewicz Tołoczko, od ojca swojego z dymu, na wałachu w pancerzu, w przyłbicy z oszczepem.
 • Konon Bilczyc, pieszo z oszczepem.
 • Kuźma Duszyczyst, pieszo z oszczepem.
 • Piotr Tołoczko, z dymu na wałachu z kordem i mieczem.
 • Jerzy (Jurij) Tołoczko, z Kunigczoszczyzny, wysłał służebnika na klaczy z oszczepem.
 • Paweł Mikłaszewicz, z Czergi konno, w kaftanie w przyłbicy i z oszczepem.
 • Mikita Kuszało, konno z oszczepem.
 • Stanisław Tołoczko, z żoninego imienia, na klaczy z oszczepem.
 • Żdan Pawłowicz Eisimontowicz, na klaczy.
 • Piotr Bohdanowicz, z żoninego imienia, na wałachu z oszczepem.
 • Oleksiej Bilczyc, z Czergi na wałachu z oszczepem.
 • Bazyli (Wasyl) Bilczyc, z żoninego imienia, na klaczy z oszczepem.
 • Wojciech Czyż, stawił 3 konie w pancerzu, w przyłbicy, z tarczą z driewy, jednego konia z imienia ojczystego, a drugiego z imienia żoninego, które posiada w powiecie słonimskim.
 • Filip Sidorowicz, na wałachu z oszczepem.
 • Żdan Jurewicz, z Czergi, na wałachu w pancerzu w przyłbicy z oszczepem.
 • Stefan Horowicz, na klaczy z kordem i oszczepem.
 • Andrzej Iwanowicz, z żoninego imienia, na klaczy w kaftanie z oszczepem.
 • Maksym Tymoszewicz, z imienia Strupińskiego z Czergi, na wałachu w pancerzu w przyłbicy z oszczepem.
 • Andrzej Lewonowicz, na klaczy z oszczepem.
 • Fedko Koczutycz, na wałachu z oszczepem.
 • Wawrzyniec (Ławryn) Bohdanowicz, na wałachu, w pancerzu z szablą.
 • Hawryło Mikito Kostentowicz, na wałachu w kaftanie z oszczepem.
 • Marcin Wasiliewicz, na wałachu z oszczepem.
 • Maksym Jeskowiczz Obuchowiczów, na klaczy z oszczepem.
 • Jan (Iwan) Pacutyczz Obuchowiczów, na klaczy z oszczepem.
 • Ontyp Seniutyczz Obuchowiczów, na klaczy w kaftanie z oszczepem.
 • Kochno Szewszryczz Obuchowiczów na wałachu z oszczepem.
 • Artiuj Żdanowicz, na klaczy z oszczepem.
 • Dydrych Gacutyczz Obuchowiczów, na wałachu z oszczepem.
 • Stefan Jackowiczz Obuchowiczów, konno w kaftanie z sagajdakiem, z oszczepem.
 • Prokop Kulik, z żoninego imienia Klimowszczyzny, na wałachu z oszczepem.
 • Andrzej Huszczyc, wałachu z szablą i oszczepem.
 • Wawrzyniec (Ławryn) Huszczyc, z Czergi, na klaczy z szablą i oszczepem.
 • Hryszko Kononowicz, z Czergi, na wałachu z oszczepem.
 • Falimier Pawłowicz, z Czergi, na klaczy w pancerzu z oszczepem.
 • Jan Janowicz, z Czergi, na klaczy z oszczepem.
 • Michajło Filipowicz Kaszka, z Czergi, na klaczy z oszczepem.
 • Mosiej Mikłaszowicz Eisimontowicz, na wałachu z oszczepem.
 • Oila Hrynaszkowicz, z dymu na wałachu w pancerzu w przyłbicy, z sagajdakiem i oszczepem.
 • Jesko Parfienowicz, z dymu na wałachu z oszczepem.
 • Paweł TimuszewiczJanuszewicz, z Czergi na wałachu z oszczepem.
 • Tyfon Danilewicz, konno, w pancerzu w przyłbicy z sagajdakiem i szablą.
 • Marcin Karpowicz, z Czergi, na wałachu w kaftanie, z sagajdakiem i kordem.
 • Kolenik Dawidowicz, z Czergi, konno z oszczepem.
 • Piotr Janowicz Orefin, z Czergi, na wałachu z oszczepem.
 • Oliefier Wasiliewicz Chorugowninn Dietina, na wałachu z oszczepem.
 • Walenty Andrzejewicz Sirkutewicz, konno w kaftanie z oszczepem.
 • Szymon Szyrkutewicz, z dymu wysłał syna na wałachu, z oszczepem.
 • Piotr Fedorowicz Kolbaczyc, na klaczy.
 • Ostapko Fedorowicz Kolbaczyc, na klaczy z oszczepem, z driewiem.
 • Piotr Łuszczykowicz Eisimontowicz, z czergi na klaczy z oszczepem.
 • Jaśko Daszkiewicz, z Czergi, na klaczy w kaftanie z oszczepem.
 • Szymko Olechnowicz Eisimont, na koniu w kaftanie z oszczepem.
 • Miśko Mikołajewicz Eisimontowicz, na wałachu z oszczepem.

W poniedziałek miesiąca lipca 30 dnia.

 • Bazyli (Wasyl) Bohdanowicz Konstantynowicz, z Czergi na klaczy z oszczepem.
 • Miśko Brańczyc, z Czergi na wałachu z kordem.
 • Jan (Iwan) Chodaniewicz, konno z kordem i oszczepem.
 • Prokop Tyszyc, na klaczy z oszczepem.
 • Jan (Iwan) Szyszko, na wałachu w kaftanie z sagajdakiem z oszczepem.
 • Semen Mikłaszewicz, na wałachu z oszczepem.

W środę miesiąca sierpnia 1 dnia.

 • Hrehory Trapowski, konno w pancerzu, w przyłbicy z tarczą, i dieriewiem.

W sobotę miesiąca sierpnia 4 dnia.

 • Andrzej Bogusławowicz Doroszkiewicz, z imienia swojego łosieńskiego, od dworca poniemuńskiego wysłał brata swojego młodszego Michała, a z nim poczet 4 konnych w pancerzu z przyłbicą, z tarczą z dieriewiem.
 • Mikołaj Janowicz Tołoczko, chorąży grodzieński, z imieni swoich molawickigo, od Subanowszczyzny, czwartej części 2 konie zbrojne po husarsku.
 • Stanisław Zawadzki, z dworca molawickiego, konno w kaftanie z oszczepem.
 • Bogusz Strepejko, konno w pancerzu, w przyłbicy, z oszczepem.
 • Abram Czedz Łosośny wysłał brata swojego Andrzeja, konno zbrojnego z oszczepem.
 • Oleksiej Szymanowicz, wysłał syna swojego Pawła, a z nim konia zbrojnego z oszczepem.
 • Timofiej Olizarowicz, konno w kaftanie z oszczepem.
 • Marcin Bielicki, wysłał sługę na wałachu z sagajdakiem, z oszczepem, sam został w domu.
 • Andrzej Górkowski, z imienia żoninego stawił 2 konie w pancerzu w przyłbicy z oszczepem.
 • Ancuta Haraburda, konno w pancerzu w przyłbicy z oszczepem.

W poniedziałek miesiąca sierpnia 6 dnia.

 • Jeleński Korianowicz, stawił 2 młodzieńców, z oszczepami, jeden z Jatemska, drugi z Lubotycz.
 • Mikita Sidorowicz, z imienia kupionego Jurowskiego, na klaczy z kordem z oszczepem.
 • Szyman Grzybowski, z u Grzybówki i z u Snarskiego folwarku od Jaryłówki, 2 konnych zbrojnych z tarczami, jeden z driewiem, drugi z oszczepem.
 • Hanna Stanisławowaz Dmiszewicz z Jaryłów, konnego w pancerzu w przyłbicy z oszczepem.

We wtorek miesiąca sierpnia 7 dnia.

 • Jan Mikłaszewicz Wierzbicki, konno w pancerzu w przyłbicy z oszczepem.
 • Waśko Piotrowicz, na wałachu, koniu, w pancerzu w przyłbicy z oszczepem.
 • Jan Sakowicz, z imienia ojca swojego konia w pancerzu w przyłbicy z oszczepem. Onże z żoninego imienia stawił konnego w pancerzu w przyłbicy z oszczepem.

W środę miesiąca sierpnia 8 dnia.

 • Stanisław Tołoczko Szymkowicz, z dymu konno w pancerzu w przyłbicy z oszczepem.
 • Kasper Wojciechowicz Eisimontowicz, na wałachu w kaftanie w przyłbicy z oszczepem. Onże z imienia matczynego łobiszskiego stawił młodzieńca z oszczepem.
 • Ambroży Wojciechowicz, z Czergi, konno w kaftanie w przyłbicy z oszczepem.
 • Żdan Miniutycz, na klaczy z oszczepem.
 • Fedor Janowicz Mileńskiz Obuchowiczów, na wałachu w kaftanie z oszczepem.
 • Filip Ofanasowicz, z Czergi, na wałachu, w pancerzu w przyłbicy z oszczepem. Tenże Filip z żoninego imienia Ławrynowszczyzny stawił pachołka na wałachu w przyłbicy z oszczepem.
 • Trochim Chociejniewicz, z Czergi, na wałachu, w pancerzu w przyłbicy z oszczepem. Onże z kupli stawił mużyka na wałachu w przyłbicy z oszczepem.
 • Sieńka Fiediowa, wysłała z dymu młodzieńca na klaczy z oszczepem.
 • Nieczaj Tyszyk, z dymu wysłał pachołka na wałachu w kaftanie z oszczepem, sam jest chory.

Miesiąca sierpnia 13 dnia.

 • Siergiej Siemonowicz Szostak, z Czergi, konno, w pancerzu w przyłbicy z oszczepem.
 • Dionizy (Denis) Pawłowicz, na wałachu w pancerzu z kordem.
 • Andrzej Janowicz Kulik, na wałachu, w pancerzu w przyłbicy z oszczepem.
 • Matys Wojciechowicz Hladowicki, z dymu na wałachu, w kaftanie z oszczepem.
 • Oponas Sakowicz, wysłał brata swojego z żoninego imienia, konno w pancerzu, w przyłbicy, z sagajdakiem, z oszczepem.

W środę miesiąca sierpnia 15 dnia.

 • Huryń Szczęsnowicz, konno w pancerzu w przyłbicy z oszczepem.
 • Piotr Strepejko, na wałachu w pancerzu w przyłbicy z oszczepem.
 • Piotr Kościukowicz, na klaczy w pancerzu w przyłbicy z oszczepem.
 • Jan (Iwan) Kościukowicz, z dymu konno w kaftanie z oszczepem.
 • Semen Horczakowicz, na wałachu w pancerzu w przyłbicy z oszczepem.
 • Seńko Michajłowicz, na wałachu z oszczepem.
 • Tymosz Hryniewicz Michajłowicz, na wałachu z oszczepem.
 • Kuryło Iwanowicz Poczobutowicz, na wałachu z oszczepem.
 • Hryszko Lewonowicz Łopieniewicz, konno w pancerzu w przyłbicy z oszczepem.
 • Fedor Hryniewicz Petelczyc, wysłał brata swojego Jana, na wałachu w kaftanie z oszczepem.
 • Stanisław Ometa, wysłał syna swojego Matysa, konno w kaftanie z oszczepem.
 • Paweł Piotrowski, na wałachu w pancerzu w przyłbicy z arkabuzem.
 • Szymko Janowicz Eisimontowicz, na wałachu w kaftanie z oszczepem.
 • Adam Tumaszewiczna wałachu z oszczepem.
 • Szczęsny Żukowicz Eisimontowicz, na wałachu z sagajdakiem.
 • Staś Marcinowicz Eisimontowicz, na klaczy z oszczepem.
 • Hryszko Piotrowicz Eisimontowicz, na klaczy z oszczepem.
 • Gabriel Pawłowicz Eisimontowicz, na koniu z oszczepem.
 • Maciej Pawłowicz Eisimontowicz, na klaczy z oszczepem.
 • Maciej Paszkowicz Eisimontowicz, na klaczy z oszczepem.
 • Paweł Maciejewicz Eisimontowicz, na klaczy z oszczepem.
 • Staś Serafinowicz Pietraszewicz, na wałachu w kaftanie z sagajdakiem.
 • Wojciech Giniuszewicz, na wałachu w kaftanie z oszczepem.
 • Marcin Nosowicz Szymkiewicz, na koniu w pancerzu z przyłbicą z oszczepem.
 • Wojciech Nosowicz Maciejewicz, na koniu z kordem.
 • Matys Szczepanowicz Leskowicz, na wałachu w kaftanie z oszczepem.
 • Fedko Połujanowicz, na wałachu w pancerzu z oszczepem.
 • Sidor Proniewicz Oksieniewicz, na klaczy w pancerzu z przyłbicą z oszczepem.
 • Iwan Proniewicz, na klaczy w pancerzu z oszczepem.
 • Maciej Ihnatowicz, na wałachu z oszczepem.
 • Adam Dołgoszczyc, na klaczy w pancerzu z oszczepem.
 • Stefan Białokoz, na klaczy w pancerzu z oszczepem.
 • Marcin Stankiewicz, na klaczy z oszczepem.
 • Kasper Siemaszkowicz, na klaczy w kaftanie z oszczepem.
 • Januszko Cydzikowicz, na klaczy z oszczepem.
 • Adam Januszkowicz, na klaczy z kordem.
 • Mikołaj Jurewicz, na wałachu w pancerzu i przyłbicy, z oszczepem.
 • Szymko Stankiewicz, na klaczy w pancerzu w przyłbicy z oszczepem.
 • Antoni Ihnatowicz, na wałachu w przyłbicy z oszczepem.
 • Maciej Tomkowicz Jurewicz, na klaczy w pancerzu z oszczepem.
 • Stec Godykowicz, na klaczy w pancerzu z oszczepem.
 • Jan Żadeniewicz Wicyczyc, na wałachu w kaftanie z oszczepem.
 • Jan Docha, wysłał swojego syna Daniła z Witewszczyzny od Niekraszowszczyzny czwartej części, na wałachu w pancerzu w przyłbicy z oszczepem.
 • Hanna Staniewiczówna, konia w pancerzu z oszczepem.
 • Jaśko Michałowicz Doszyc, konno w kaftanie z sagajdakiem.
 • Sidor Obrancowicz Sereniewicz, na wałachu w kaftanie z kordem.
 • Jurij Bartłomiejewicz Maciejewicz, na wałachu w pancerzu w przyłbicy z oszczepem.

W czwartek miesiąca sierpnia 16 dnia.

 • Michajło Druckiewiczz Radziwonowiczów, na klaczy w kaftanie z sagajdakiem z oszczepem.
 • Borys Kościukowicz, na klaczy z oszczepem.
 • Tymosz Semenowicz Poczobutowicz, z Czergi na wałachu z oszczepem.

W piątek miesiąca sierpnia 17 dnia

 • Ławryn Bohdanowicz Tołoczko, na wałachu w kaftanie z oszczepem.
 • Piotr Pawłowicz Zawadzki, na wałachu w kaftanie z oszczepem, z imienia matczynego Tołoczków.
 • Stanisław Oliaszowicz Tołoczko, z Czergi na wałachu z oszczepem.
 • Bartłomiej Bilmanowicz, z Czergi na wałachu z oszczepem.
 • Nar Tolczewicz, z Czergi, na klaczy z oszczepem.
 • Iwan Sarasikowicz, z Czergi, na wałachu, w pancerzu z przyłbicą z oszczepem.
 • Hryszko Michajłowicz, z Czergi, na wałachu, w pancerzu z przyłbicą z oszczepem.
 • Fedor Hawryłowicz, w kaftanie z przyłbicą i oszczepem.
 • Bazyl (Wasyl) Hlebowicz, na wałachu, w pancerzu z przyłbicą z oszczepem.

Miesiąca sierpnia 17 dnia.

 • Olechno Hordziejewicz, wysłał pachołka z dymu, konno w pancerzu z przyłbicą z oszczepem, sam już stary co i pan chorąży zeznał.
 • Andrzej Jurewicz Tołoczko, wysłał pachołka z żoninego imienia, konno w kaftanie w przyłbicy z oszczepem.
 • Jakub Hrycowicz, na wałachu z oszczepem.

Miesiąca sierpnia 18 dnia.

 • Jan Żolisławski, wysłał służebnika na wałachu z oszczepem.
 • Jan Kamieński, na koniu w pancerzu z przyłbicą z oszczepem.
 • Jan Pawłowicz Wnuczko2, konno w kaftanie z przyłbicą z oszczepem.
 • Macucha Lenkowa Timoszewicza Strutyńskiego, konny w kaftanie z przyłbicą z oszczepem.
 • Kuźma Antuszewicz, na klaczy w kaftanie z oszczepem.
 • Kondrat Pancewicz3, na klaczy z oszczepem.
 • Kasper Czechowicz, konno w pancerzu z przyłbicą z oszczepem.
 • Stanisław Stancykiewicz, na wałachu, w pancerzu z przyłbicą z oszczepem.
 • Sebastian Wojciechowicz, z imienia zubrzyckiego, konno, w pancerzu z przyłbicą z oszczepem.
 • Olechno Jarmołowicz, od ojca swojego stawił 2 konie, jeden w pancerzu w przyłbicy z sagajdakiem, a drugi w kaftanie z oszczepem, koń z pławskiego z powiatu słonimskiego, rugi koń z Kraśnicy grodzieńskiego powiatu.

Miesiąca sierpnia 20 dnia.

 • Ławryn Mikołajewicz, konno, w pancerzu z przyłbicą z oszczepem.
 • Jan Dobrylewski, konno, w pancerzu z przyłbicą z oszczepem.
 • Malachi Iwanowicz, konno w kaftanie z oszczepem.
 • Jurij Kamieński, wysłał służebnika na wałachu, w kaftanie z przyłbicą z oszczepem, sam służy panu Janowi leśniczemu Przełomskiemu.

Miesiąca sierpnia 21 dnia.

 • Stanisław Świrski, wysłał pachołka na koniu, w pancerzu z przyłbicą z oszczepem, sam jest chory co i pan chorąży zeznał.

Miesiąca sierpnia 22 dnia.

 • Kaśka Wawrzyńcowa Eisimontowa, wysłała brata swojego Piotra na klaczy z oszczepem.
 • Mikołaj Deszkiewicz, wysłał syna swojego Matysa, na koniu z oszczepem.

Miesiąca sierpnia 23 dnia.

 • Iwan Fedorowicz Meleszko, wysłał służebników 4, w pancerzu z przyłbicą z oszczepem.

Miesiąca sierpnia 24 dnia.

 • Szczęsnowa Gołuczkowa Hanna Dzierżkówna, wysłała 2 konnych z oszczepami.

Miesiąca sierpnia 26 dnia.

 • Paweł Bereżecki, konno w pancerzu w przyłbicy z oszczepem.

Miesiąca sierpnia 28 dnia.

 • Jakub Szorc, 2 konnych w pancerzu, w przyłbicy, z tarczą z dierewy, jeden koń z imienia swojego kotreńskiego4, drugi z dworca malawickiego5. Onże od Pawła Żdanowicza, nagończego królewskiego stawił konnego w kaftanie z oszczepem.
 • Choma (Tomasz) Szymanowicz Eisimontowicz, na wałachu w kaftanie z oszczepem.
 • Staś Janowicz Eisimontowicz, na wałachu z oszczepem.
 • Kunda Daszkiewicz, na kobyle z oszczepem w pancerzu.
 • Paweł Ławrynowicz, konno z oszczepem.
 • Jesko Andrzejowicz Kobiata, na klaczy z oszczepem.
 • Jan Maciejewicz Dmiszewicz, z Czergi na klaczy z oszczepem.

Miesiąca sierpnia 29 dnia.

 • Jakub Janowicz Eisimontowicz, na wałachu z oszczepem.
 • Staś Żelewicz Eisimontowicz, na wałachu z oszczepem.
 • Salomon Szodruch, wysłał brata swojego stryjecznego Stanisława Zakrzewskiego, na wałachu w kaftanie z oszczepem.
 • Melchior Bolesta, na klaczy z oszczepem.
 • Jan Brykdziewicz, na wałachu z oszczepem.
 • Walenty Bolesta, wysłał syna swojego Matysa, na klaczy z oszczepem z sagajdakiem.
 • Wacław (Wencław) Mikołajewicz Eisimontowicz, z imienia żoninego Sedelnik, na koniu w pancerzu w przyłbicy z oszczepem. Onże z ojczyzny (ojcowizny) Eisimontów, stawił pachołka na wałachu z oszczepem.
 • Szczęsny Nowicki Eisimontowicz, na wałachu w kaftanie z oszczepem.

Miesiąca sierpnia 30 dnia.

 • Walenty Augustynowicz Eisimontowicz Snarski, stawił się konno w kaftanie z sagajdakiem z oszczepem.

Miesiąca września 3 dnia.

 • Ławryn Molczkiewicz (Tołoczkiewicz?), konno w pancerzu w przyłbicy z sagajdakiem z oszczepem.
 • Jakub Butrymowicz, na wałachu w kaftanie z oszczepem.
 • Iwan Pietreniewicz, na wałachu z oszczepem.
 • Olbrycht Aleksandrowicz, konno w kaftanie w przyłbicy z oszczepem.
 • Semen Prokopowiczz Krynkowskoj, 2 konie zbrojne z oszczepem.

Miesiąca września 10 dnia.

 • Wasiliej Iwanowicz Ciura (Tiura), konno w pancerzu w przyłbicy z oszczepem.

Miesiąca września 13 dnia.

 • Kozak Piszczykiewicz, konno w pancerzu w przyłbicy z oszczepem.

U Trabach miesiąca października 1 dnia.

 • Artem Mokrzycki, na klaczy z oszczepem.
 • Iwan Mordasowicz, na klaczy z oszczepem.
 • Stefan Prokopowicz Minicz, na klaczy z oszczepem.
 • Ansem Chicutycz, na klaczy z kordem.
 • Okurła Chomicz, na klaczy z oszczepem.
 • Chalecki Kisielewicz, na klaczy z kordem.

Miesiąca października 2 dnia.

 • Jan Wielimowski, z imienia swojego Chiacka, stawił 2 konie w pancerzu w przyłbicy z tarczą z driewy.

Miesiąca października 18 dnia.

 • Ostafiej Mordasowicz, konno z sagajdakiem z oszczepem.
 • Daniło Michnowicz, wysłał służebnika na koniu z oszczepem.
 • Iwan Gryszano (Hryszano), z bratem swoim Niesmiejanem, konno w kaftanie z oszczepem z sagajdakiem.
 • Fedor Danilewicz Kurowski, na wałachu z szablą.
 • Elżbieta Łopatowa, wysłała siostrzeńca swojego Razmusa Melchiorowicza Konewnika, konno w pancerzu w przyłbicy z sagajdakiem z oszczepem.
 • Waśko Demidowicz, z Chomoczowszczyzny, na wałachu z oszczepem.

Miesiąca października 106 dnia.

 • Harasim Jermolicz, z imienia zastawnego Rohożyniec wysłał 2 pachołków na koniach w pancerzu, w przyłbicy z sagajdakiem z oszczepem.

 

UWAGI:

 1. 24 VII 1565 roku był we wtorek.
 2. Błędnie Unuczko
 3. Błędnie Pancowicz.
 4. Kotra
 5. Malawicze
 6. Zapewne chodzi o 18 października.

Powrót do menu popisów

Related Images:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *