KLUCZ JEZIORSKI – miasteczko Jeziora, arenda

Opracował: Tomasz Orechwo

Arenda.

Do Arendy tak karczemney iako y Jezior z Rybitwą letnią y zimową Mieszczanie iako według dawnych Praw y ustaw byli naybliższemi tak y teraz uczciwy Wasil Szyszka, Woyt Jeziorski Hryszka Bobrenia, Andrzey Kundzie, Michał Hayduczenia, Wasil Reszka Mieszczanie Jeziorscy spolnie z Irszem Maszkiewiczem, z całym Miasteczkiem Jeziorą, tę Arendę za Summę pewną złotych Polskich tysiąc osm set od lat trzech obięli począwszy w Roku 1679 a kończąca się w Roku 1682 dwiema Ratami iedną na gromnicę, a drugą na S. Jan Krzyciciel. Do teyże Arendy należy Woytowstwo Sałackie, z którego poddani do tey Arendy Jeziorskiey złotych Polskich siedemdziesiąt pięć dwiema ratami wypłacać powinni przy tym Jeziora do tego klucza Jeziorskiego należące z Zarokami Narastanu rzekami z odbieraniem Czołnowego od Rybakow według ustawy z łowieniem Ryb Niewodami Sieciami rzadkiemi y wszelkiemi Instrumentami tak zimie iako y lecie, gdy temu czas pokaże. Do tego Rybacy pod winą złotych sześciu na Dwor Jeziorski założoną posłuszni bydź maią Sieci także ieśliby pomienieni Arendarze nowe stawić, albo stare naprawiać potrzeba, żeby nikomu innemu tylko im samym przedawane były. Także cała włość Jeziorska koleią czasu naznaczonego to iest od Narodzenia Naświetszey  Panny, aż do S. Jerzego Wiesnego Ruskiego do pomocy łowienia Ryb. Stróża iednego z podwodą y dwanaście kop tyczowych powrozow dawać y kłodzinę do Niewodu innego robić powinna. Arendarze po deputatką pod padać nie maią. Defalcatia za słusznym dowodem ma bydź.

Summa Złotych 1800


Powrót do spisu treści

 

Related Images: