KLUCZ JEZIORSKI – wieś KONIEWICZE

Opracował: Tomasz Orechwo

WŁOK 29

Z tych:

 • Osiadłych pod poddanemi  4.
 • Czynszowych włok  6.
 • Pustych włok na wieś  6.
 • Pustych do dispositey Dworney  13.

Osiadłość tey wsi:

 • Gnisko Januszenia 1/6
 • Sthepan Makarenia 1/3
 • Jaskow Dziadziuszkow zięć y kondras 1/3
 • Dziadziuszkow syn Iwana starego
 • Taras Tupta         1/3 
 • Hryhor Szatła 1/6
 • Andrus Hladzienia Mikolay syn żonaty 1/3
 • Fedos Zuk     1/3
 • Iwan Huzar Jamus y Jchnat synowie 1/3
 • Fedos Ciorka 1/4
 • Hryhor Szatla z bratem stryjecznym 1/4
 • Maximi Jakowczenia z Jakubem pasierbem 1/3
 • Stephan Łoyczenia 1/3
 • Ochim Rosczenia z dwiema synami 1/4
 • Michał Rosczenia z dwiema synami  1/6
 • Kondras Trubienienia 1/6

Powinności:

Poddani tey wsi z osiadłych włok czynszu płacili p R 1/2/9 Dziakla owsa z włoki beczkę iedne, po gęsi iedney, kur po dwie. Jam po  20, robić powinności byli w tydzień każdy po trzy dni, strożów dwu co tydzień z klucza Jeziorskiego do Dworu posyłali. Żyto na spław do Grodna albo do inszych spichrzow wywozili. Na wyruby raz w Rok po iednemu z włoki tak Osiadłey iako y czynszowey chodzili. 

Teraz na gołym czynszu postanowieni od wszelkich wyżey mianowanych powinności wolni, za które postąpili corocznie do rąk P Podstarościego płacić:

 • Z Włok Osiadłych 4 po R 18/72
 • Z Włok Czynszowych  6 po R 18/108
 • Z Pustych włok wsi danych 6 po R 4/24
 • Z Pustych Włok do dispositiey Dworney oddanych  13 po R 3/39

Taż wieś na Stawisku Krasnostaw – rzeczonym trzyma Morgow 61 płacić z każdego powinna po R 15/30/15.

Teraz wieś trzyma nad Rzeką Łoknica Sztukę Sianożęci płacono z niey co roku do Dworu Jeziorskiego po R 4 teraz wolni, gdysz przyimuią włoki puste, a to w pustych leży włokach

Z Morgow w Paśni Dworney 60 po R 18/36.

Przy tym Dwor Jezierski z dzielnicami, parkami, budynki oprawować, po iednemu Stróżu do Dworu Jeziorskiego z całą włością koleią w każdy tydzień posyłać. Most na Jeziorze naprawowan, także od Narodzenia Naswietszey Panny, aż do S. Jerzego Wiesnego Ruskiego do pomocy łowienia Ryb Stroża iednego z podwodą  y dwanaście kop tyczkowych powrozow dawać całą włość Jezierską koleią czasu naznaczonego dawać y kłodzinę do niewodu iednego robić powinna.

Pod bytność zaś JKM w Grodnie na wszelaką usługę zamkową osobliwie drew z każdey włoki wozow dwa y słomy woz do Zamku Grodzieńskiego odwiozą y stróżów koleią według potrzeby z całą włością posyłać będą. Na P Podstarościego y innych dozorcow z każdey Włoki Osiadłey bądź Czynszowey Żyta garcy dwanaście, Jęczmienia garcy dwanaście, owsa garcy dwanaście, z włoki kure iedne, z włok dwu gęś, drew woz z włoki, z włok czterech siana woz y słomy woz do roku raz wydadzą. Spisnego groszy trzy, na odwoz pieniędzy groszy trzy y na Instigatora Oekonomicznego groszy trzy z każdey włoki Osiadłey y Czynszowey płacić będą powinni.  A ieśliby iakowy ostał się przypadek, na którego prawne poparcie znacznegoby kosztu potrzeba było, tedy cały klucz na to się składać będzie za wiadomością Dworu. A za wydawanie czynszu wszyscy za iednego, a ieden za wszystkich wypłacać obowiązali się. Jeśliby zaś z poddanych który na stronie cudze grunta zasiewał, a swoie albo ode wsi przyięte opuszczał takowy każdy dziesięć kop Litewskich winny caley wsi zapłacić y zboże na stronie zasiane tracić będzie. Nadto w Młynie groble naprawować y one zasypować szarwarkiem z całą wsią y nowe sypać drzewa do Młynow y wpustow według potrzeb  dodawać maią.

SUMMA TEY WSI R 309/15.


Powrót do spisu treści

Related Images: