KLUCZ JEZIORSKI – wieś Łaszczewicze

Opracował: Tomasz Orechwo

Włok 5

Z tych:

 • Osiadłych pod Poddanemi         1
 • Czynszowych włok                       2
 • Jan Maximowicz włok                 2

Osiadłość poddanych:

 • Elias Pomaska                                           ¼
 • Maxim Mik, Dziemian syn żonaty        ¼
 • Fiedor Hałuza z synem małym             1/6
 • Fiedor Soysoczko, synow dwu ma        1/6
 • Naum Mazanienia                                    1/6
 • Stephan Szahalenia                                  1/6

Powinność z tych włok  płaciwali po R 1/2/9. Dziakla owsa po beczce z włoki, po gęsi iedney, kur po dwoie, jaiec po 20 dawali. Robotę po trzy dni w tydzień z włoki y inne powinności iako wieś Koniewicze odprawowali.

Teraz na gołym czynszu zostawieni za co postąpili płacić do skarbu na S. Marcin przez ręce P. Podstarościego corocznie:

 • Z włok osiadłych 1 po R 18/18
 • Z czynszowych 2 po R 18/36
 • Jan Maximowicz z włok, które tedy ma za osbnym prawem 2 po R 18/36.

Taż wieś z morgow Krasnostawskich 17 płacić będzie po R 15/8/15. I tem z zaścianku Wieliki nazwanego płacą z niego ogułem 20. Inne powinności takie iako y wieś Koniewicze Dworowi Jezierskiemu odprawować powinni.

Summa z tey wsi: R 108/15.


do spisu treści

Related Images: