KLUCZ JEZIORSKI – wieś Łazy

Opracował: Tomasz Orechwo

Włok 24

Z tych:

 • Osiadłych po poddanemi                                                        2 ¾
 • Czynszowych włok                                                                    1 ¼
 • Pustych włok na wieś                                                                 14
 • W pasni dworney, która się na wsi podzieliła                        6

Osiadłość tey wsi:

 • Omelian Zuczenia, Dmitr syn             1/3
 • Fiedos Zuk z ziencem                            ¼
 • Fiedos Czarny                                         1/3
 • Panas Charytonienia                             1/3
 • Maxim Rabczenia                                  1/3
 • Pauluk Zytko                                           1/3
 • Hrysko Michnięnia                                 1/3
 • Paulukowa wdowa                                  1/6
 • Iwan y Jakus Zuczenia bracia żonaci  1/3

Poddani tey wsi z osiadłey włoki płacili R 1/7/9 dziakla z włoki, po beczce owsa, po gęsi iedney, kur po dwoie, jaici po 20. Robotę y inne powinności iako y Koniewicze odprawowali. A z czynszowych zaś włok po R 5 płacili. Taż wieś do niewodu podług dawnych zwyczaiow powinna była chodzić, a względem tego od strozy trzydniowey wolna była, ale tylko w ten czas, gdy w niewodu robiła.

Teraz poddani tey wsi od wszystkich wyżey pomienionych powinności wolni, za które postąpili corocznie na S. Marcin z włok osiadłych 2 ¾ po R 18/49/15.

Z czynszowych 1 ¼  po R 18/22/15.

Z pustych także y tych  które były na folwarku obrócone do diddpositiey dworney oddznych, które wieś przyimuie włok 14 po R 4/56.

A włok 6 między wsi są rozebrane.

Taż wieś trzyma w Krasnymstawie morgow oromych 4 po R 15/2.

Inne powinności iako wieś Koniewicze Dworowi Jezierskiemu odprawić ma.

Summa z tey wsi R 130.


do spisu treści

Related Images: