KLUCZ JEZIORSKI – wioska POKTORANY

Opracował: Tomasz Orechwo

Włok 3

Bywała w tey wiosce osada Poddanych z robolizną y powinnościami do Dworu Jeziorskiego należącemi, gdy byli w niey poddani, ale że przez nieprzyiaciela moskiewskiego żołnierza przechodzącego y częścią przez powietrze cale była spustoszała otrzymał albo raczey uprosił P. Kazimierz Gumowski pustą za Przywileiami Krolow Ichm y ustawami Commissarskiemi y teraz one trzyma a płacić z niej co rok na S. Marcin do rąk P. Podstarościego powinien tak z tych trzech włok iako tesz y morgow 22 z dawna do tych gruntow należących ogułem R 18.

A oddawszy to do żadnych innych powinności, ani Excutiey należeć nie powinien.

Summa z tey wsi R 18.


do spisu treści

Related Images: