KLUCZ JEZIORSKI – woytostwo sałackie, wieś Porzecze alias Sałaty

 

Opracował: Tomasz Orechwo

Włok 24

Lubo ta wieś ma włoki sobie opisane 24, ale że ich nie zarabiaią dla słabości gruntu, dlatego nie opisuią się ich osiadłości na włokach, ale tylko na placach, na których oni siedziby swoie maią, a pożytki nie tak z roli iako z puscze sobie przywodzą.

Osiadłość tey wsi

Na placach                                                                                     place osiadłe

 • Jakim Zanczenia                                                                           ½
 • Siemion Zenczenia z synem                                                        ½
 • Mikita Kuczka z Filipem synem żonatym                                ½
 • Olexiey Lenkiewicz                                                                       ½
 • Siemion Surowiec                                                                         ½
 • Franciszek Stocki                                                                          ½
 • Jan Surowczenia                                                                           ½
 • Jakusz Lemczenia z synem żonatym                                        ½
 • Jan Surowczenia, Kasper komornik iego                                ½
 • Olexiey Mordzienia                                                                      ½
 • Daniło Malachwienia                                                                   ½
 • Simon Siemiaka                                                                            ½
 • Lukasz Kondarowski                                                                    ¼
 • Stepha Mazuczenia                                                                       ½
 • Makara Oszyrko                                                                            ½
 • Maciey Zuczenia                                                                            ½
 • Thomasz Fiederowicz                                                                  ½
 • Lawryn Chomicz                                                                           ½
 • Parfien Osoba                                                                                ½

W poysrządku tey wsi są place piaszczyste Dworzysko nazwane, które to Dworzysko na cerkiew iest naznaczone.

Jest tedy w tey wsi:

 • Osiadłych placow            9 ¼
 • Czynszowych                 11 ¾
 • A włok zasianych szmatami po trosze przeciw sadzonymi placom 20.
 • A włok pustych iest 12, które włoki tak dalece piaskami zawiane y choinami zarosłe, że ich y granic nie wiedzą.

W końcu tey wsi Porzecza iest nad rzeką Sałacią zaścianek cząstkami podzielony, trzymają go Parfien Osoba, Lawryn Chomicz, Daniło Nadzeyko y Siemion Semiaka płacili z tego co rok po g  15. Teraz płacić będą do generalney summy.

Za taż wsią włok gościńca Grodzieńskiego iest sianożeczana na dwor z dawna koszona, gdzie bywało siana wozow 15.

Teraz z tey sianożeci płacić będą do generalney summy.


do spisu treści

Related Images: