KLUCZ JEZIORSKI – wieś PRUD (PRUDY)

Opracował: Tomasz Orechwo

Włok Z tego:

 • Osiadłych pod Poddanemi     2
 • Czynszowych włok                   4
 • Pustych włok na wieś              3

Osiadłość tey wsi:

 • Makjszowa wdowa synow dwuch 1/3
 • Stepha Byduda 1/3
 • Sidor Pahutka 1/3
 • Stephan Chonczenia 1/4
 • Michał Chwiedczenia  1/6
 • Stephan Swiedczenia 1/6
 • Pawel Chomka Kondrat syn iego 1/3
 • Daniło Turenna      1/3

Poddani tey wsi z włoki Osiadłey czynszu płacili p R 1/2/9 Dziakla, owsa z włoki po beczce, po gęsi iedney, kur po dwoie, jajec po 20. Robotę y inne powinności tak iako y wieś Koniewicze odprawowali. Teraz na gołym czynszu postanowieni od wszystkich wyżej pomienionych powinności wolni, za które postąpili płacić corocznie na S. Marcin do P Podstrościego:

 • Z Włok Osiadłych    2 po R 18/36
 • A z Czynszowych   4 po R 18/72
 • Z Pustych do dispositiey Dworney oddanych, które wieś przyieła 3 po R 4/12
 • Taz wieś trzyma w Krasnym Stawie Morgow Oromych 21 po R 15/20/15
 • Rzeką Pyrą, w którey iest Morgow Sianożętych 21 po R 15/20/15
 • Z gruntu Paśnie Dworney w Łazach Morgow 20 po R 18/12

Inne powinności takie iako y wieś Koniewicze Dworowi Jeziorskiemu odprawować będą.

SUMMA Z TEY WSI R 153.


 Powrót do spisu treści

 

 

Related Images: