KLUCZ KWASOWSKI – wieś POHORANY

Opracował: Tomasz Orechwo

Włok 35Z tych

 • Osiadłych pod Poddanemi    9, 2/3, 1/8
 • Czynszowych Włok 9, 1/8, 1/12
 • Na Kościoł ordynowanych włok 7, 1/2, 1/8
 • P Josepha Winskiego dziedzicznych  4, ¼, 1/8
 • Na wygon dana włoka wolna iedna   1
 • Na karczme wolna włoka   1
 • Z Pustych do dispositiey Dworney P Stetkiewiczowi oddane 2 ½

Osiadłość tey wsi

 • Piotr Szlachcienia                                    ½
 • Jan Kopacz Paweł syn żonaty                 ½
 • Szczepan Jarocki Łukasz syn iego          ¼
 • Marcin Jarocki Mikołay syn iego            ¼
 • Woyciech Byczek Wasil syn iego            ¼
 • Jakimi Chryszkiewicz                             ¼
 • Hrehor Bubieyko Janko syn iego            ½
 • Jurko Czeczka Martus syn iego              ¼
 • Szymko Cieczyn syn                              ¼
 • Pietruk Pietruszewicz                             1/8
 • Pietruk Buiaczek                                    ¼
 • Jan Szlachcienia                                     ¼
 • Jurko Byczko                                         1/6
 • Dziurdzi Boltruk                                      ¼
 • Jakub Dzierdziey                                     ¼
 • Zien Szadur Zawryn Syn iego żonaty
  drugi Michał młodzieniec                        1/8
 • Andrzey Sucha Jurko syn iego żonaty    ¼
 • Jakub Nieciecky                                      ¼
 • Woyciech Szkudka Philip syn iego         ½
 • Alexiey Szkuta Szczepan y Philip
  synowie                                                  ½
 • Mathiasz Szkuta                                     ½
 • Jakub Żaykiewicz Michał Syn                ½
 • Hryszko Szota Mikołay Syn iego            ¼
 • Bołtruk Szota                                          ¼
 • Andrzey Ostapczuk                                ¼
 • Łukasz Micenia                                      ¼
 • Janko Micenia                                        ¼
 • Marcin Gayda                                        ¼
 • Ławryn Saczek                                      ¼
 • Anna Saczkowa wdowa                        ¼

Poddani tey wsi rabiali przed tym z każdey włoki po trzy dni w tydzień. Czynszu przy robocie trzydniowey dawali z włoki osiadłey pR 2. Po dwie beczce owsa dziakelnego, po wozie siana, geś iedne, kur dwoie…….. 20

Straż koterą po tygodniu z włoki odprawowali. Na Wyruby raz w Rok podczas Jesieni z włoki osiadłey po iednemu chodzili y Plyty podług generalney ustawy na całe woytowstwo włożone opuszczali. Żyta na spław do Grodna albo do inszych spichlerzow w okolicy Ekonomiczney Grodzieńskiey będących  wywozili.

Z czynszowych zaś włok po R 10 czynszu płacili. Robot z nich nie odprawowali, ani na wyruby chodzili y żadnych innych powinności nie pełnili, tylko do koszenia łąki Obuchowskiey y sprzątania siana spolnie z woytowstwem Łaskiem posyłać z tych włok czynszowych powinni byli.

Teraz na gołym czynszu postanowieni od wszystkich wyżey pomienionych powinności wolni, za które postąpili corocznie na s Marcin do rąk P Podstarościego z włok osiadłych których

iest …9.2/3.1/8  z włoki R 30.                 293  22  9

Z czynszowych   9.1/8.1/12   R 30           276   7   9

Taś wieś trzyma szmat sianożęci Dworney po pewny kamień sobie wydzieloney płacić z tego powinna

                                                           z włok 1                    6

Przy teyże wsi w Zaścianku morgow do włok przydanych 32 z których nic nie płacą.

A przy tym Dwor Kwasowski dzielnicami parkanić, budynki oprawować, y one nakrywać, po trzech Strożow  do Dworu posyłać, most y groblą pode Dworem. Szarwarkiem z całą włością  napracować y gdyby tego potrzeba była nowy most budować.

Pod bytność JKM w Grodnie na wszelaką usługę Zamkową osobliwie drew  z każdey włoki po dwa wozy. Słomy po wozie iednym do Zamku odwozić y   strożą koleyną według potrzeby odprawować powinni będą. Zasobna na promisią P Podstarościego  y innych Dozorcow z każdey włoki osiadłey y czynszowcy żyta gary dwanaście, owsa garcy dwanaście, z włoki kure iedne, a ze dwu włok  gęś iedne, drew woz ieden z włoki, z włok czterech siana wozy, słomy wozi eden raz do roku wydadzą spis nego po groszy trzy. Na odwoz pieniędzy po gr 3 także z włoki y na Instigatora Ekonomicznego także z włoki osiadłey, czynszowey po gr trzy wydawać maią. A ieśliby się Casus iaki trafił, na którego prawne poparcie znacznego by kosztu potrzeba, tedy cały klucz na to się składać  za wiadomością Dworu powinien będzie.

A względem wypłacenia czynszu wszyscy za iednego, a ieden za wszystkich wypłacać obowiązali się. A zatym insz od wszystkich innych powinności y ciężarow wolnymi zostawać maią. Kościol iest w tey wsi drewniany Collationis Regię, którego włoky wyżei położone są, z osobna jednak należy Księdzu Plebanowi według praw y Dekretow Krolewskich z włok osiadłych y czynszowych y Panow Dosywatnikow całego klucza Kwasowskiego po sześciu groszy Litewskich z każdey włoki.

Z osobna z słupow dwuch gruntu Pasnie Dworney postąpili corocznie na s. Marcin przy Czynszu  z każdgo słupa płacić po  R 50  100.

I tem na Obuchowie sianożęci Dworney Morgow 5


Powrót do spisu treści

 

Related Images: