Zamek Grodzieński

Opracował: Henryk Niedzwiecki

Do zamku z miasta Grodna idąc most z poręczami drewniany, z Zamkowey ulicy dobrze nowo naprawiony, w końcu sklepy gdzie wieza była od zamku, stłuczona od Moskwi y sklepy pozwalane. Z tego mostu wchodząc do Zamku samego most murowany dobrze opatrzony, z tego mostu wchodząc w bramę są wrota drewniane wielkie na zawiasach y hakach zelaznych za suwadłem zelaznym.

Wszedszy w Zamek na gore po wschodkach mnieyszych po prawey stronie od Miasta z podworza od Brami Pokoy, drzwi dwoiste na zawiasach z Zamkami wnetrznemi, Piec biały kaflowy cały, okien troie sklannych o sześciu kwaterach, Drugi Pokoy z podworza okien dwoie w iednym czterech quater nie masz, a w drugim dwuch, drzwi troie na zawiasach z zamkami wnetrzenemi, piec cały, Trzeci Pokoy od podworza zamkowego przed Senatorską Izbą bez pieca, okien dwoie, w ktorych sześciu kwater nie masz drzwi iedne przed Senatorską Izbą na Zawiasach z Zamkiem wnetrznym, drugie potuczone y Zamku nie masz.

Przeciwko tym Pokoiom od Miasta ulice Zydowskiey(,) Pokoy Rogowy czwarty przy pierwszym pokoiu podworzowym Zamkowym, piec biały cały, komin, drzwi dwoiste bez zamku, okna całe o sześciu quaterach. Piąty Pokoy od Zydowskey piec cały drzwi dwoie na zawiasach y hakach zelazanych zasuwkami y zamkami wnetrznemi, okien troie w iednym quatery nie masz, a drugie po czesci potluczone. Szosty Pokoy w ktorym pieca nie masz okno iedne drzwi na zawiasach y hakach zelaznych z Zamkiem wnetrznym, z tego pokoiu iest przysanek przed Senatorską izbą gdzie okno iedno potluczone w nim drzwi troie iedno do miejsca  potrzebnego, z Antabą drugie do sieni przed izbą senatorską trzecie do izby senatorskiej na zawiasach y hakach zelaznych z zamkiem wnetrznym(.)

Izba Senatorska w sieni drzwi na zawiasach i hakach zelaznych z zamkiem wnetrznym, piec cały, okien siedm w ktorych oknach quater nie masz dziewiąciu z tey izby senatorskiej drzwi dwoie do Pokoiu do iednego od miasta do drugiego pokoiu od podworza ku Horodniej z Zawiesami y zamkami wnetrznemi. Pokoiu tym od Miasta po prawey stronie od ulicy Żydowskey iest piec cały, okien dwoie potłuczonych z tego pokoiu do drugiego drzwi na nawiasach z Zamkiem wnetrznym drugie takze z zamkiem do sionek, w drugim Pokoiu od Podworza Zamkowego piec cały okno iedno wpuł potłuczone w sankach okno wielkie wpuł wybite drzwi na zawiasach z Zamkiem wnetrznym na doł na wschodki, dwoyga drzwi ze wszystkim na wschodkach nie masz(.) Trzeci Pokoy od Horodnice nad wszystkiemi Pokoiami okna cztery wszystkie potłuczone, tylko Ramy, drzwi dwoie na zawiasach u iednych klamka zelazna, piec cały biały, od pomienioney Bramy Zamkowey po prawey stronie pod Pokoiami gornemi zaczynaią się sklepy.  

Do pierwszego sklepu drzwi na zawiasach zelaznych w nim okien dwie potłuczonych z kratami zelaznemi, wschody z drzwickami do gornych pokoiow, z tego sklepu do drugiego sklepu  są drzwi zelazne w nim okien dwoie z kratami potłuczonych. Drugi sklep przy wschodkach wielkich drzwi dwoie iedne z podworza, drugie do drugiego sklepu trzecie do pobocznego sklepu mnieyszego na zawiasach y hakach zelaznych z klamkami okien czworo potłuczonych z kratami zelaznemi, piec w iednym sklepie od ulicy Żydowskey. Trzeci sklep pod samemi wschodami wielkiemi w ktorym konie srawali drzwi do niego zelazne  o iedney zawiesie w nim drugie drzwi drewniane do drugiego sklepu, w ktorym piec zielony, okna wszedzie potłuczone. Pod tym sklepem iest piąty sklep lepszy alias Piwnica do ktorego  drzwi zelaznena zawiasach y hakach zelaznych, w tym sklepie okien dwie z kratami zelaznemi, wedle tego sklepu drugi sklep w ktorym okien trzy z kratami zelaznemi, przeciwko temu sklepowi  sklep trzecy, w ktorym okno iedno z kratą zelazną w tych sklepach znayduie się y zostaie kul zelaznych Stawnica Hakownica iedna w osadzie bez Zamku dwie z rurami ze wszystkim Hakownicznychłozy trzy pogruchotanych rur nie masz tylko Zamek u iednego łoza. Szosty sklep pod Senatorską izbą do niego z podworza drzwi zelazne, krat dwoie okna sklanne, z tego drugi sklep z drzwiami drewnianemi z oknem potłuczonym z kratą zelazną. Siodmy sklep drzwi do niego nie masz z podworza, okien dwie w iednym krata zelazna, w drugim wydarta, w tym sklepie drugi sklep, do niego drzwi drewniane na zawiasach piec zielony, krata zelazna okno potłuczone(.) Osmy sklep zamkniony gdzie xiegi Grodzkie Grodzinskie  złozone. Nad tym sklepem jest dziewiaty sklep mały mieszkanie od wschodow od wyszego Pokoiu od Horodnic idąc miedzy wschodami na doł z gory, w ktorym piec zielony okno z podworza wieksze potłuczone, a drugie od miasta całe wytłuczone drzwi dwoie na zawiasach y hakach zelaznych(.)

Od tych sklepow idąc ku kuchni Budynek od Horodnice gontami pobity drzwi do sieni na zawiasach z klamką wchodząc w sieni po prawey stronie drzwi na zawiasach z klamką do izby gdzie piec zielony okien dwoie o czterech quaterach po częsci potłuczonych kominek murowany, z tey izby drzwi na zawiasach y hakach zelaznych od alkierza w nim piec zielony okna sklanne czescią złe , z niego drzwicki do sklepiku  okno z kratą wpuł wybite znowu z tego sklepiku drzwickey do pomienioney Izby na zawiasach y hakach zelaznych, z pomienioney Sieni po lewey rece druga izba do ney drzwi na zawiasach z Antabą piec zielony, okien dwoie z tey Izby Alkierzyk, z niego wychodek z drzwiczkami na zawiasach y hakach zelaznych, w tych Izbach podloga z Desek.

Za tym budynki kuchenne w ktorych izdeb dwoie z piecami całemi, okna całe drzwi czworo drewnianych na zawiasach z klamkami kuchnia sama Izba drzwi iedne na zawiasach piec cały okna nadtłuczone, drugie drzwi potłuczone na podworze Desek nie masz tylko zawiasy y haki, w kuchney samey gdzie komin murowany drzwi iedne na zawiasach drugie wyżęte(.) Za kuchnią w koncu sklep pusty zruinowany wszak i trzy postawione drzwi nie masz. Wedle tey Kuchni Izba Poselska z sieni sklep pod nia. W tey izbie piec cały okien iedenascie wpuł potłuczonych drzwi do Sieni y do izby na zawiasach z klamkami bez Zamkow.

Pokoie nad Niemnem ku Bramie aet[a]s Laznia Króleska z dawna nazwana wchodząc do sieni sklep po prawey stronie drzwi zelazne bez zamku, wchodzą w gore  po wschodkach drzwi iedne na zawiasach z Zamkiem wnetrznym, krata w oknie, idąc po wschodach na gore iest izba z Alkierzem piec cały okien połowica wybite. Na drugim Pietrze Izdeb dwoie  z piecami białemi całemi okien troie od Niemna we dwoch oknach po iedney kwaterze nie masz trzecie całe w drugi izbie od Podworza dwoie okien wpułpotłuczonych Pomost  w tych izbach z Tarczy drzwi  dwoie na zawiasach y hakach zelaznych bez zamkow z klamkami. W siące przy tych Izbach y wschodkach iest alkierzyk z Desek bez drzwi y okien sklannych. Kruszganki idą murowane az na gore do bramy z okienkami piącią malemi bez skla przychodząc kruszgankie do wschodu na brame do izdeb okienek od podworza sklannych nie masz tylko trzy y to po czesci potłuczone. Wszdszy na brame Izdeb dwoie białych z piecami białemi drzwi na zawiasach y hakach zelaznych z zamkiem wnetrznym te co z sieni, a drugie z tej izby do drugi izby idąc filarami otoczonem i malowane potłuczone tylko
deski zostaią, okien piec wszystkie potłuczone w przysanku przed drzwiami pierwszego pokoiu okno iedno wielkie potłuczone,a mnieyszych okienek pięc przy wschodkach we czterech skla nie masz ze wschodku do Pokoiu pierwszego ku Miastu drzwi na zawiasach z klamką(.) Zchodząc po wschodkach na doł w brame drzwi na zawiasach z klamką podle nich drugie drzwi na wał od Miasta wychodząc z podworza Zamkowego w brame po prawą ręce od Niemna sklep do niego drzwi zelazne w nim we środku drzwi dwoie drewnianych, piec ieden zelony kraty w oknach dwie, a w trzecim nie masz(.) Dzialko iedno w bramie zelazne. Przed Mostem na gorze Staynia dranicami pobita Izba w koncu z alkierzem bez okien sklannych y Pieca, wrot nie masz(.) Złobow Osm. Szopa slomą nakryta pochylona potrzebuie przestawienia.


Powrót do spisu

Related Images: