Indeks parafii i miejscowości

Indeks parafii i miejscowości został opracowany na podstawie:

 1. Jan Jakubowski,  Prace Komisji Atlasu Historycznego
 2. Filip Sulmierski, Słownik geograficzny Królestw Polskiego i krajów i innych krajów słowiańskich, Warszawa 1880-1914
 3. Tabela dymów rolniczych w powiecie grodzieńskim 1794 rok (str. 219-262)
 4. Synodus Dioecesana Vilnensis ab […] Michaele Joanne Zienkowicz
 5. Wiesława Wernerowa, Rękopiśmienne opisy parafii litewskich z 1784.Dekanat Grodzieński, Warszawa 1994
 6. Mapy – baza miejscowości kresowych (okres międzywojenny)
 7. Pierwszy powszechny spis ludności z 1921 roku. Powiat Grodno (str. 30-42)
 8. Списокъ землевладѣнiй въ гродненской губернiи
 9. Zabytki i atrakcje Białorusi, Litwy i Podlasia radzima.org
 10. Opisy Dekanatu Grodno z 1934 roku – radzima.net
 11. Diecezja Grodzieńska współcześnie
 12. Wschodnia Gazeta Codzienna kresy24.pl
 13. Gazeta Diecezji Grodzieńskiej „Słowo Życia
 14. Polska Grodzieńszczyzna – Pamięć dla Pokoleń
 15. Архитектурные и иные достопримечательности Беларуси Глобус Беларуси
 16. Писцовая книга Гроденской экономии
 17. Henryk Lulewicz, Metryka Litewska. Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo trockie 1690 r., Warszawa 2000
 18. Andrzej Rachuba, Metryka Litewska. Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo trockie 1690 r., Warszawa 1989
 19. Ludwik Olczyk, Miejscowości Ziemi Grodzieńskiej w świetle Popisów WKL i innych dokumentów zawartych w Metrykach Litewskich, Warszawa-Łódź-Pionki 2011.
 20. KOMISJA STANDARYZACJI NAZW GEOGRAFICZNYCH POZA GRANICAMI POLSKI przy Głównym Geodecie Kraju NAZEWNICTWO GEOGRAFICZNE ŚWIATA, Warszawa 2005,  Zeszyt 6 Białoruś, Rosja, Ukraina


INDEKS PARAFII RZYMSKO-KATOLICKICH

 

Related Images:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *