BISPING Helena (po mężu BYCHOWIEC)

Opracował: Piotr Paweł CYPLA

biszpink_herb-wedlug-bonieckiego_iiHelena (Biszping, Biszpink, Bisping) urodziła się około ….. roku. Według Marka Jerzego Minakowskiego była córką Zygmunta i Katarzyny (Konstancji) z domu Łoza, wnuczką Jana, prawnuczką Jana – rotmistrza króla Stefana Batorego, pierwszego Bispinga osiadłego na Litwie w 1583 roku. Jej rodzeństwo to: Bolesław, Adam i Elżbieta. (MJM) Przyjęty opis wynika zapewne z Herbarza Adama Bonieckiego: Jan, pierwszy z Bispingów, osiadły na Litwie, miał dwóch synów: Jana i Tomasza, którzy otrzymali 1635 r. od Władysława IV-go różne włości w powiecie starodubowskim. Tomasza synów trzech: Jan, Samuel i Michał. Jan miał dwóch synów: Bolesława, żonatego z Bułharynówną, po którym syn Franciszek i Zygmunta. Ten ostatni, marszałek starodubowski, z Łazówny miał synów: Bolesława i Adama, oraz córki: Elżbietę i Helenę.” (AB) 

W dniu 5 III 1726 roku Helena poślubiła Władysława Bychowca herbu Mogiła (odmiana dwa krzyże), podczaszego mińskiego, syna Samuela  i Krystyny z domu Dönhoff herbu Denhof. (SU) Ślubu udzielał na podstawie indultu  Jan Bychowiec, kanonik wileński – rodzony brat Władysława. jednym ze świadków był Kazimierz Micuta.

1726_s-lyskow-bisping-helena-bychowiec-wladyslaw

źródło aktu

Zmarła 16 II 1732 roku w parafii Łysków zapisana jako sędzina ziemska wołkowyska. Pochowana została w kaplicy Bychowców (prawdopodobnie w Mohylowcach).

1732_z-lysakow-bychowiec-helena-zd-bisping

W nieistniejącym już dziś kościele pw. Św. Trójcy w Łyskowie (Klasztorze Misjonarzy) znajdowało się kiedyś epitafium rodziny Bychowców ufundowana przez Jana Bychowca – marszałka powiatu wołkowyskiego. (WTM)

lyskow_kosciol

„Roku 1783 dnia 5 Oktobra ś.p. WJPP Samuela i Krystyny z Denhofów [sic!] Łużyńskich – dziada i babki, Władysława i Heleny z Bispinków sędziów ziemskich wołkowyskich – rodziców, Ludwika i Ludwiki z Tyzenhauzów pisarzów skarb(owych) W.Ks.L. i innych stryjów swoich Bychowców, Franciszki z Prószyńskich – żony swojej, do tej kaplicy przez siebie wystawionej przeniósł WJP Jan Bychowiec, marszałek powiatu wołkowyskiego, kwawaler orderu św. Stanisława, sobie i rodzeństwu swemu sklep na grób przygotował. Kto czytasz litość mając wzbudź westchnienie, aby Bóg wieczne dał im odpocznienie”.

Źródła:
MJM – Marek Jerzy Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
KN – Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, Lipsk 1839, tom II, s. 161-162
SU – Seweryn Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, Warszawa 1904, tom II, s. 108

WTM – Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

Powrót do indeksu rodu

Related Images:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *