BISPING Józef

Opracował: Piotr Paweł CYPLA

biszpink_herb-wedlug-bonieckiego_iiJózef (Biszping, Biszpink, Bisping) urodził się około 1740 roku w Strubnicy (parafia św. Trójcy w powiecie wołkowyskim). Był synem Bolesława marszałka starodubskiego i Róży (Rozalii) z domu Adamowicz, wnukiem Zygmunta, prawnukiem Jana, praprawnukiem Jana – pierwszego Bispinga osiadłego na Litwie w 1583 roku. (MJM) Miał dwóch braci: Michała (wcześnie zmarłego) i Jana Tadeusza i siostrę Brygidę. (MJM)

W dniu 27 II 1773 roku został nominowany na urząd podstolego starodubowskiego, na którym zastąpił swojego brata Jana Tadeusza, który został pisarzem ziemskim. Urząd podstolego sprawował do 24 VI 1781 roku, kiedy to został stolnikiem (w źródłach jeszcze w I 1782 roku wymieniany był jako podstoli). W zbiorach Biblioteki Czartoryskich w Krakowie znajduje się dokument, z którego wynika, że Józef Bisping (Biszpink) „zasiadł na urzędzie” stolnika dopiero 4 II 1783 roku. (HL/AR) Mniej więcej w tym czasie ożenił się z Teodorą z Suchodolskich. (MJM)  Mieszkał w Werejkach, w powiecie wołkowyskim. Tamże w dniu  24 VII 1784 roku urodziła się pierworodna córka Józefa, a w 1786 Aleksandra

Józef Bisping urząd stolnika sprawował do 5 II 1787 roku. Na stanowisku zastąpił go Konstanty Jelski, szambelan JKM, eks-podstoli. (HL/AR) Zmarł w kwiecie wieku dnia 25 III 1787 roku w Werejkach. Opiekunem osieroconej rodziny pozostaje Jan Tadeusz Bisping – brat Józefa, który za fundusze pozostawione  przez brata kupuje od księcia Massalskiego majątek Massalany. Wdowa po Józefie „zawsze rozsądna i wielce szanowana stolnikowa umiała rządzić się sama. Córki się edukowały i rosły, a matka namiętnie grała w karty. Trafił się niejaki Toll Swietczyn, pułkownik, prawosławny, z dobrej bojarskiej rodziny, który ograł stolnikową na 30 tysięcy rubli…” (WK) Być może właśnie to zdarzenie miało związek z późniejszym ślubem Aleksandry – córki Józefa, z pułkownikiem Swietczynem. 

Źródła:
MJM – Marek Jerzy Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
HL/AR – Henryk Lulewicz, Andrzej Rachuba, Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy. Ziemia Smoleńska i województwo smoleńskie XIV-XVIII wiek, tom II, Warszawa 2003, s. 291 poz. 2260; s. 321 poz. 2523

WK – Witold Karpyza, Ziemia Wołkowyska, tom IV, s.16-17

Powrót do indeksu rodu

Related Images:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *