BISPING Tomasz syn Jana

Opracował: Piotr Paweł CYPLA

biszpink_herb-wedlug-bonieckiego_iiTomasz (Biszping, Biszpink, Bisping) według Marka Jerzego Minakowskiego urodził się około 1610 roku. Był synem Jana  – rotmistrza króla Stefana Batorego, pierwszego Bispinga osiadłego na Litwie w 1583 roku. Jego rodzonym bratem był Jan. (MJM) Przyjęty opis wynika zapewne z Herbarza Adama Bonieckiego, gdzie zapisano: Jan, pierwszy z Bispingów, osiadły na Litwie, miał dwóch synów: Jana i Tomasza, którzy otrzymali 1635 r. od Władysława IV-go różne włości w starodubowskim powiecie […] Tomasza synów trzech: Jan, Samuel i Michał. …” (AB) Czy jednak faktycznie owe nadania z 1635 roku dotyczyły synów Jan, czy też bardziej ich ojca?

Bispingowie osiedlili się w powiecie starodubowskim, otrzymując od króla Władysława IV prawem lennym liczne majątki w województwie smoleńskim, po wygasłym rodzie Kaczanów (Jakowlewicze, Borowicze, Mohilewka, itd.) W zamian za otrzymane lenno zobowiązani byli do bronienia własnym kosztem twierdzy Staroduba. W obronie tego zamku – ponoć  w 1635 roku poległ jeden z Bispingów, który dowodząc obroną zamku w Starodubie przed oblężeniem kozackim wykazał się  wielką energią, bitnością i poświęceniem. Natalia Kicka w swoich pamiętnikach, opisując brata swojego praprzodka Jana stwierdza: „Za panowania króla Jana Kazimierza, broniąc na czele walecznej garstki zamku starodubowskiego, Tomasz Bisping poległ na jego gruzach, na wyłomie, przez który kozacy, depcząc zwłoki Tomasza wdarli się do wnętrza zamku. Po jego śmierci, król Jan Kazimierz nie zapomniał o jego synach. Wydał przywilej z dania 13 maja 1665 roku, potwierdzający darowiznę znacznych dóbr Bispingom w województwie smoleń­skim, przez Władysława IV”. (NK) . O ile niewymieniony z imienia Bisping zginął w obronie Staroduba w 1635 roku, to nie mogło to mieć miejsca za panowania Jana Kazimierza, tylko jeszcze za Władysława IV. 

Gdy dobra starodubskie przestały przynależeć do Rzeczypospolitej, Bispingowie osiedlili się na Litwie – posiadali między innymi takie dobra jak Hołowczyce i Strubnica.  Jak podaje Adam Boniecki Tomasz miał trzech synów: Jana, Samuela i Michała. Minakowski ich narodziny datuje na lata 1640-1650 – powyższe wyklucza więc hipotezę rzekomej śmierci Tomasza w 1635 roku – zmarł prawdopodobnie niedługo przed 1665 rokiem. 

Źródła:
AB – Adam Boniecki, Herbarz Polski, Warszawa 1899, tom I s.272
MJM – Marek Jerzy Minakowski, 
Wielka Genealogia Minakowskiego
NK – Natalia Kicka, Pamiętniki, Warszawa 1972,  s.26

Powrót do indeksu rodu

Edytuj

Related Images:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *