DOLACZKO – ród

 

 

Dolaczko h. własnego, rodzina siedmiogrodzka, przybyła do Polski w XVI wieku. Protoplastą tego rodu był Marek Dolaczko – dzielny wojownik i szlachcic siedmiogrodzki, przybyły do Polski ze Stefanem Batorym. Odznaczył się pod Pskowem i Wielkimi Łukami, w nagrodę czego 9 II 1580 roku otrzymał  od króla polski indygenat, wraz z nadaną wsią Puszkarze
w województwie grodzieńskim. 

 

Owe nadania oraz indygenat potwierdzone zostały Tomaszowi Dolaczce przez króla Stanisława Augusta 20 XII 1794 roku. Rodzonymi braćmi Tomasza byli zapewne
Stefan i Józef. Pierwszego z nich odnajdujemy w Guberni Grodzieńskiej, natomiast drugiego w Guberni Wołyńskiej. Antoni syn Stefana  z synami: Donatem, Władysławem i Bronisławem wylegitymowani ze szlachectwa w Cesarstwie Rosyjskim w 1847 roku i zapisani do ksiąg szlachty Guberni Grodzieńskiej. Fiedelis syn Józefa  wylegitymowany ze szlachectwa w Cesarstwie Rosyjskim w latach 1849-1862 i zapisani do ksiąg szlachty Guberni Wołyńskiej. 

Źródła:
Seweryn Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, Warszawa 1906, tom III, s. 205
Jerzy Sewer Dunin-Borkowski, Rocznik szlachty polskiej, Lwów 1881-1883. T. 1-2.
Juliusz Ostrowski, Księga herbowa rodów polskich, Cz. II.str. 60.

Powrót do indeksu rodów

Related Images: