MICUTA Hieronim

gozdawa-herbPan Stanisław Poczobut-Odolanicki z Grodna, znany badacz i popularyzator tematyki kresowej w swoim przewodniku pt. „Wędrówki po Grodzieńszczyźnie”, opisuje jednego z Panów Micutów: „[…] dbał o swój kuferek i pan Micuta, który dwa lata przed końcem XVI wieku sklecił most na Niemnie koło miasteczka i z tego pobierał prowizje. Przedsiębiorczość i w tamtych latach niektórym wzrok drażniła niczym mydło. Nasz budowniczy mostów (bo chyba przy jednym nie pozostał) nie przeszedł, co prawda, do historii jako pierwszy w tym dziele w Hoży i okolicy, a to dlatego, że przeor klasztoru na Kołoży, archimandryta Hodkiński, był przeciwny takiemu biznesowi i poskarżył się na to nawet królowi.” (SP) Kim zatem był tajemniczy budowniczy mostów w Hoży?

W roku 1598 właścicielem majątku Oża (Hoża) był Heronim Micuta, który w swoim majątku zbudował most przez rzeczkę Ożkę /Hożankę/ i za przejazd pobierał płacę. (PH) Był synem Bohusza Piotrowicza (chorążego grodzieńskiego) i wnukiem Piotra (leśniczego, chorążego, sędziego grodzieńskiego). Braćmi Hieronima byli Jakub i Jan. W 1599 roku wraz z Pawłem Wołłowiczem wymieniany jest, jako Deputat Trybunału Głównego Litewskiego z powiatu grodzieńskiego, zapisany jako Jaronim Micuta. (AR)

Źródła:
SP – Stanisław Poczobut-Odolanicki, Wędrówki po Grodzieńszczyźnie, Grodno 2011
AR – Andrzej Rachuba, Deputaci Trybunału Głównego  Wielkiego Księstwa Litewskiego 1582-1696. Spis.  Warszawa 2007, s.108
PH – Parafia Hoża, historia, [w:] http://nashaparafia.com/pl/history/

Related Images:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *