ŻYWULT vel ZYWULT – ród

Opracował: Piotr Paweł Cypla


Co, do pisowni tego nazwiska możliwe są dwie formy: Zywult i Żywult.
Prawdopodobnie obydwie formy są równoważne i wynikają z niestosowania
we wcześniejszych zapisach (XVII-XVIII wiecznych) znaków diakrytycznych.
Ród ten pieczętował się prawdopodobnie herbem Ślepowron, choć do tego nie ma żadnej pewności. Korzenie tego rodu bardziej związane z województwem połockim na Białej Rusi w Wielkim Księstwie Litewskim, niż z Grodzieńszczyzną. Jeden z członków tego rodu
w pierwszej połowie XVIII wieku był ponoć cześnikiem grodzieńskim.
Ponadto, wcześniejsze (XVII-wieczne) zapisy historyczne dotyczą związków tego rodu
z dawnym województwem trockim – miastem Grodno oraz takimi miejscami jak Kryksztany i Bugidy w parafii lejpuńskiej (Lejpuny). Przedstawiciele tego rodu byli elektorami kolejnych królów Polski:

  • w 1699 roku w elekcji Michała Korybuta Wiśniowieckiego brali udział reprezentujący województwo połockie: Roman Zywult budowniczy połocki i Wawrzyniec Zywult
  • w 1733 roku w elekcji Stanisława I brało udział trzech przedstawicieli tego rodu: Alexander i dwóch nieokreślonych z imienia (z województwa trockiego i wołyńskiego)
  • w 1764 roku w elekcji Stanisława Augusta biorą udział pochodzący w województwa wołyńskiego Antoni Fabian i Franciszek Stefan.

Poniżej biogramy niektórych przedstawicieli tego rodu.

Roman ZYWULT vel ŻYWULT
Stanisław ZYWULT vel ŻYWULT
Michał ZYWULT vel ŻYWULT
Aleksander ZYWULT vel TYWULT


Powrót do indeksu rodów

Related Images: