Stowarzyszenie Rodów Grodzieńskich

Stowarzyszenie Rodów Grodzieńskich stało się faktem.
W dniu 1 marca 2017 roku w Warszawie odbyło się zebranie założycielskie, w trakcie którego zawiązano stowarzyszenie, uchwalono statut, wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną. W zebraniu założycielskim udział wzięły łącznie 22 osoby, w tym 5 na zasadzie pełnomocnictwa. W skład Zarządu SRG wyszli:

Andrzej Rybus-Tołłoczko – Prezes Zarządu
Piotr Cypla – Wiceprezes Zarządu
Rafał Jurowski – Członek Zarządu (Sekretarz)
Leon Jarosław Ejsmont – Członek Zarządu (Skarbnik)
Mariusz Zejdler – Członek Zarządu

W skład Komisji Rewizyjnej SRG weszli:

Krzysztof Wyrzykowski – Przewodniczący Komisji
Artur Tołłoczko – Członek Komisji
Krystyna Tołłoczko-Czarzasty – Członek Komisji

Na taką właśnie chwilę czekaliśmy 7 długich lat…

Warszawa, 1 III 2017 rok – zebranie założycielskie Stowarzyszenia Rodów Grodzieńskich

Pomysł zawiązania organizacji pożytku publicznego zrzeszającej miłośników szeroko pojmowanej „Grodzieńszczyzny” i rodów zamieszkujących te obszary na przestrzeni dziejów, powstał już w czerwcu 2010 roku podczas Zjazdu Rodu Ejsmont h. Korab. Pomysł nad wyraz słuszny, jednak od pomysłu do realizacji droga jak zwykle daleka.

Oprócz wspomnianych Ejsmontów, poczesne miejsce zajmowały także rody: Tołoczko, Cydzik, Obuchowicz, Obuchowski, Lisowski, Sipowicz, Łozowicki, Bylczyński, Jurowski, Hlebowicz, Kozłowicki, Ignatowski, Hrycewicz, Hryniewicz, Cypla i setki innych,
których w tym miejscu nie sposób wymienić.  Wszystkie te rody były od wielu wieków nierozerwalnie związane z historią Ziemi Grodzieńskiej, a w szerszym ujęciu z Wielkim Księstwem Litewskim. Współcześnie na Grodzieńszczyźnie żyje zaledwie garstka z nich,
a znaczna część popadła w zupełne zapomnienie i historyczną nicość…

W dniu 4 lutego 2017 roku podczas II Zjazdu Rodu Tołoczko/Tołłoczko w malowniczej scenerii Zamku w Pułtusku podjęto postanowienie o konieczności spajania historii poszczególnych Rodów Grodzieńskich w jedną nierozerwalną całość – wszystkie wymienione rody na przestrzeni wieków tworzyły hermetyczne społeczeństwo, podlegające wielu wzajemnym koligacją rodzinnym. Tylko jako całość można rozpatrywać i badać historię tych rodów… Być może żyjący dzisiaj na całym świecie przedstawiciele poszczególnych rodów przyjmą nasz punkt widzenia i dzięki temu zachowamy historię naszych rodów od zapomnienia.

Celem stowarzyszenia będzie upowszechnianie wiedzy o dziejach Ziemi Grodzieńskiej i jej Społeczności, a także promowanie ludzi związanych z tym regionem współcześnie,
jak i potomków rodzin. W zakresie zainteresowań Stowarzyszenia leżeć będzie odtwarzanie historii rodów szlacheckich, jak również mieszczańskich i chłopskich.
Status społeczny i wyznanie nie mają najmniejszego znaczenia, ponieważ wszyscy przez wieki stanowili największe bogactwo tej ziemi…

Mamy nadzieję, że niniejsza inicjatywa spotka się z zainteresowaniem i poparciem wielu ludzi. Zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o wsparcie tej idei, a chętnych do współpracy serdecznie zapraszamy.

Related Images:

Ten wpis został opublikowany w kategorii Strona Główna. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.