Urzędnicy Grodzieńscy – CYPLA Iwan

W zbiorach Narodowego Historycznego Archiwum Białorusi w Mińsku (NGABM) w zbiorze Found 1755 (inw. 1 nr 8, k. 98, k.189 oraz k. 419v) znajdują się zapisy o Iwanie (Janie) CYPLA – podstarościm sądowym grodzieńskim. Na urząd został wyznaczony przed 5 V 1579 roku (pod tą datą występuje już jako podstarości) i objął go po Kacprze Suskim (ekspodstarościm kryńskim). Iwan jako podstarości był wymieniany jeszcze w zapisach datowanych na 4 X 1580 roku. Zmarł przed 29 VI 1582 roku. Na urzędzie zastąpił go Wencław (Wacław) Janowicz Wdanowski.

Źródło: Andrzej Rachuba, Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy tom II. Województwo Trockie XIV-XVIII wiek, Warszawa 2009, poz. 2084, s.306

W drugiej połowie XVI wieku Iwan CYPLA posiadał część obrębu miejskiego Chodorowo (Kochanowo), które otrzymał jako zastaw za dług zaciągnięty przez Urszulę Nieprzecką córkę Andrzeja (ciwuna i horodniczego trockiego). W 1581 roku król Stefan Batory zniósł ten dług, a cześć Chodorowa została przekazana wdowie po Andrzeju Biesiekierskim. Ślady prawdopodobnych potomków Iwana (Jana) w XVII wieku odnajdujemy w okolicy Kotra w powiecie grodzieńskim.


Powrót do spisu urzędników

Related Images:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *